Analyseforudsætninger 2019

Energistyrelsens analyseforudsætninger udgivet i september 2019

Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2019 til brug for Energinets opgave med at udvikle infrastruktur i energisystemet er offentliggjort i september 2019.

Link til Energistyrelsens hjemmeside findes i højre side.

Det er altid muligt at finde Energistyrelsens offentliggørelse af tidligere Analyseforudsætninger selvom en ny er offentliggjort. Tidligere års Analyseforudsætninger inkl. dertilhørende sammenfatningsnotat, datasæt m.m. kan tilgås ved at scrolle ned i bunden af den nuværende udgivelse, som tilgås ved linket i højre side. Her ses en udvidelse med tidligere års Analyseforudsætninger der følger kronologisk frem til 2018.