Analyseforudsætninger 2020

Energistyrelsen analyseforudsætninger udgivet i august 2020

Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2020 til brug for Energinets opgave med at planlægge udviklingen i transmissionsnettene er offentliggjort 31. august 2020.

Materialet omfatter et sammenfatningsnotat, et antal baggrundsnotater og et datasæt. Datasættet er opdateret med mindre justeringer i september.

Link til Energistyrelsens hjemmeside findes i højre side. Her finder du også kort overblik over de væsentligst forskelle til sidste års analyseforudsætninger. 

Energinet har på baggrund af Analyseforudsætningerne 2020 udarbejdet maksimaleffekter, som anvendes til netplanlægning. Metodebeskrivelse og antagelser fremgår af notat, som findes i højre side. Her findes også de anvendte maksimaleffekter for alle årene i Analyseforudsætningerne.

Du finder Energinets gennemsnitlige elpriser for Danmark for henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt Danmarks nabolande baseret på Analyseforudsætningerne 2020 fra Energistyrelsen ude til højre. Danske elpriser på timebasis fremsendes ved henvendelse.

Brintprisen anvendt i Energinets markedssimuleringer findes ude til højre. Kontakt os gerne for yderligere detaljer, spørgsmål eller kommentarer.

Det er altid muligt at finde Energistyrelsens offentliggørelse af tidligere Analyseforudsætninger selvom en ny er offentliggjort. Tidligere års Analyseforudsætninger inkl. dertilhørende sammenfatningsnotat, datasæt m.m. kan tilgås ved at scrolle ned i bunden af den nuværende udgivelse, som tilgås ved linket i højre side. Her ses en udvidelse med tidligere års Analyseforudsætninger der følger kronologisk frem til 2018.