Analyseforudsætninger 2021

Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2021 til brug for Energinets opgave med at planlægge udviklingen i transmissionsnettene blev offentliggjort 12. oktober 2021.

Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2021 til brug for Energinets opgave med at planlægge udviklingen i transmissionsnettene blev offentliggjort 12. oktober 2021.

Materialet omfatter et sammenfatningsnotat, et antal baggrundsnotater samt et datasæt. Offentligt tilgængeligt materiale samt høringsnotat kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. Link til Energistyrelsens hjemmeside findes i højre side.

 

Energinets offentliggørelser i forbindelse med Analyseforudsætningerne

Energinet udarbejder og offentliggør hvert år en elprisfremskrivning og det maksimale effektforbrug på baggrund af Analyseforudsætningerne. Herudover offentliggøres brintprisfremskrivningen som bruges i Energinets markedssimuleringer.

Under LÆS MERE kan findes Energinets gennemsnitlige elpriser frem til 2040 for henholdsvis Øst- og Vestdanmark samt Danmarks nabolande og et notat, der beskriver elprisernes forløb og baggrunden for dette. 

Danske elpriser på timebasis fremsendes ved henvendelse. Ligeledes kan sol- og vindvægtede priser på årsbasis og elpriser for Danmarks nabolande fremsendes ved henvendelse.

Det maksimale effektforbrug er et sandsynligt bud på den maksimale belastning af systemet og bruges af Energinet til at planlægge og etablere et tilstrækkeligt eltransmissionsnet. Metodebeskrivelse og antagelser fremgår af metodenotatet, der ligesom de anvendte maksimaleffekter for alle årene i Analyseforudsætningerne kan findes i højre side under LÆS MERE. 

Brintpriserne relateret til årets Analyseforudsætninger er udarbejdet frem til 2040 for specifikke nedslagsår. Brintfremskrivningen kan findes i højre side under LÆS MERE, ligesom høringsnotatet med håndtering af høringssvar på disse. Vi takker for input hertil fra interessenter.

Kontakt os gerne for yderligere detaljer, spørgsmål eller kommentarer.

Det er altid muligt at finde Energistyrelsens offentliggørelse af tidligere Analyseforudsætninger selvom en ny er offentliggjort. Tidligere års Analyseforudsætninger inkl. dertilhørende sammenfatningsnotat, datasæt m.m. kan tilgås ved at scrolle ned i bunden af den nuværende udgivelse, som tilgås ved linket i højre side. Her ses en udvidelse med tidligere års Analyseforudsætninger der følger kronologisk frem til 2018.