Analyseforudsætninger 2022

Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2022 til brug for Energinets opgave med at planlægge udviklingen i transmissionsnettene blev offentliggjort 9. januar 2023.

Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2022 til brug for Energinets opgave med at planlægge udviklingen i transmissionsnettene blev offentliggjort 9. januar 2023 og opdateret 1. juni 2023.

Materialet omfatter et sammenfatningsnotat, et antal baggrundsnotater samt et datasæt. Offentligt tilgængeligt materiale samt høringsnotat kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. Link til Energistyrelsens hjemmeside findes i højre side.

 

Energinets offentliggørelser i forbindelse med analyseforudsætningerne

Energinet udarbejder og offentliggør hvert år en elprisfremskrivning og det maksimale effektforbrug på baggrund af Analyseforudsætningerne. Elpriserne er offentliggjort 6. juni 2023. Offentliggørelsen tæller gennemsnitlige årlige elpriser for Danmark og vores nabolande samt timepriser og VE-vægtede årspriser for de danske prisområder.

Det maksimale effektforbrug er et sandsynligt bud på den maksimale belastning af systemet og bruges af Energinet til at planlægge og etablere et tilstrækkeligt eltransmissionsnet. Metodebeskrivelse og antagelser fremgår af metodenotatet, der ligesom de anvendte maksimaleffekter for alle årene i Analyseforudsætningerne kan findes i højre side under LÆS MERE.