Analyseforudsætninger 2022

Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2022 til brug for Energinets opgave med at planlægge udviklingen i transmissionsnettene blev offentliggjort 9. januar 2023.

Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2022 til brug for Energinets opgave med at planlægge udviklingen i transmissionsnettene blev offentliggjort 9. januar 2023.

Materialet omfatter et sammenfatningsnotat, et antal baggrundsnotater samt et datasæt. Offentligt tilgængeligt materiale samt høringsnotat kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. Link til Energistyrelsens hjemmeside findes i højre side.

 

Energinets offentliggørelser i forbindelse med analyseforudsætningerne

Energinet udarbejder og offentliggør hvert år en elprisfremskrivning og det maksimale effektforbrug på baggrund af Analyseforudsætningerne. Disse er under udarbejdelse og vil blive offentliggjort her på siden, når de er klar.

 

Kontakt

Link til Energistyrelsens hjemmeside

Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet 2022.