Analyseforudsætninger 2023

Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2023 til brug for Energinets opgave med at planlægge udviklingen i transmissionsnettene blev offentliggjort den 13. oktober 2023.

Energistyrelsens Analyseforudsætninger 2023 til brug for Energinets opgave med at planlægge udviklingen i transmissionsnettene blev offentliggjort den 13. oktober 2023.

Materialet omfatter et sammenfatningsnotat, et antal baggrundsnotater samt et datasæt. Offentligt tilgængeligt materiale samt høringsnotat kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. Link til Energistyrelsens hjemmeside findes i højre side.

Kontakt

Link til Energistyrelsens hjemmeside

Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet 2023.