Om analyseforudsætninger

Analyseforudsætningerne er fundamentet i vores arbejde med den effektive omstilling

Analyseforudsætningerne er et centralt sæt af forudsætninger, der benyttes i Energinets modeller, analyser, prognoser, budgetter, business cases, internationale samarbejder mm.  

De baseres på en lang række antagelser som konstant udfordres af samfundets konstante og hastige forandring. Derfor opdateres analyseforudsætningerne løbende.

Analyseforudsætningerne indeholder antagelser om blandt andet:

  • Produktionsanlæg i Danmark
  • El-, gas- og varmeforbrug
  • Brændsels- og CO2-kvotepriser
  • Udlandsforbindelser

På baggrund af ovenstående er det muligt via Energinets beregningsmodel, Sifre, at generere elprisen i Danmarks to prisområder. Herudover genererer modellen el- og gasforbruget til enkelte specifikke anvendelser.

Forudsætningerne opdateres årligt.