Energinets Analyser


Om Energinets analyser

Læs mere om hvorfor Energinet laver analyser

Analyseforudsætninger

Energinets bedste bud på energisystemets fremadrettede udvikling

Data om energisystemet

Energidata fra Energinet og øvrige aktører

Beregningsmodeller

Læs mere om Energinets modeller