Evaluering af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi 2015

Evaluering fra 2015 af de tre forsknings- og udviklingsprogrammer under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets: EUDP, ForskEL, ELFORSK.

Hent rapport

Denne rapport indeholder resultaterne af den første samlede evaluering af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets forsknings- og udviklingsprogrammer for ny energiteknologi: EUDP, ForskEL og ELFORSK.

Ministeriet har som led i et samordningsinitiativ besluttet, at der i 2015 og fremover skal udføres samlede evalueringer af programmerne med henblik på at opgøre resultaterne og effekterne af den samlede energiforskningsindsats.

Rapporten er udarbejdet af COWI i samarbejde med EA Energianalyse og DAMVAD Analytics.

Læs rapporten her.

Læs rapportens faktaark her.

Kontakt ForskEL-sekretariatet