Klik på fanerne for at læse mere de forskningsprojekter, som Energinet deltager i.

  • Cities
  • Cities
  • FutureGas
  • North Sea Wind Power Hub
  • PROMOTioN
  • RE-Invest
  • SmartNet
  • Synfuel

Cities

Center for IT Intelligente Energi Systemer i Byer.

CITIES sigter mod at udvikle metoder og ICT-løsninger til analyse, drift, planlægning og udvikling af fuldt integrerede byområders energisystemer.

En holistisk forskningstilgang vil blive udviklet til at levere løsninger på alle niveauer mellem apparater og det samlede energisystem, og på alle tidsskalaer.

Nødvendigheden af innovative, datadrevne og ITintelligente løsninger er helt centralt for CITIES.

Et fokus er placeret på vedvarende energisystemer og -typer med målet at skabe et samfund i 2050, som er helt uafhængig af fossile brændsler.

Læs mere på projektets hjemmeside.

Kontakt

FutureGas

Formålet med FutureGas projektet er at bidrage til vækst og grøn omstilling gennem tværfaglig og koordineret forskning på tværs af gassektoren for derved at fremme:

1) en effektiv og økonomisk forsyning af gas - herunder grønne gasser,

2) en hensigtsmæssig og fleksibel brug af disse gasser,

3) en optimal integration af gas i det samlede energisystem, inklusivt et energimæssigt og økonomisk effektivt samspil med varme-, el-, industri- og transportsektoren.

Projektet vil forske i gaskæden fra forsyning til regulering: effektiv anvendelse af grønne gasser eventuelt opgraderet til naturgaskvalitet, fleksibel anvendelse af gas bl.a. i transporten, systemintegration, samt anvendelse af virkemidler, der sikrer en økonomisk effektiv udnyttelse af gassen.

Du kan læse mere om projektet på Innovationsfondens hjemmeside.

Kontakt

North Sea Wind Power Hub

Energinet er medlem af et internationalt konsortium, der undersøger mulighederne for at etablere en eller flere kunstige øer/hubs i Nordsøen, hvortil der kan knyttes havmølleparker i stor skala og etableres elforbindelser mellem Nordsølandene.

I udviklingsprojektet analyseres perspektiver, barrierer samt mulige veje til realisering af visionen.

Der analyseres blandt andet på tekniske muligheder, miljøkonsekvenser, samfundsøkonomiske og kommercielle perspektiver samt potentielle synergier, fx ’power to gas’.

Læs mere på projektets hjemmeside

 

Kontakt

PROMOTioN

PROMOTioN har til formål at udvikle og demonstrere nye nøgleteknologier og regulerings- og finansielle rammebetingelser samt en udbygningsplan for 2020 for udnyttelse af HVDC-offshorenet.

Projektet skal være med til at overvinde de barrierer ved HVDC-offshorenet i forhold til høje udgifter ved konverter-teknologi, manglende erfaring med sikringssystemer samt umodne internationale regler og finansielle rammebetingelser.

Projektets fulde navn er: PROgress on Meshed HVDC Offshore Transmission Networks

Du kan læse mere på projektets hjemmeside.

Kontakt

RE-Invest

RE-INVEST mål er at designe robuste og kosteffektive investeringsstrategier, der kan facilitere en effektiv omstilling med 100% vedvarende energi i det danske og europæiske energisystem.

RE-INVEST er et 4 år langt forskningsprojekt, der samler 17 partnere fra universiteter og nøglespillere fra energisektoren, som skal skabe grund for et helt nyt energimarked, der udnytter synergierne mellem varme, elektricitet og transport.

Projektet skal på den måde overkomme den silo-tækning, der karakteriserer den traditionelle energisektor. 

Du kan læse mere på projektets hjemmeside

Kontakt

SmartNet

SmartNet har til formål at skabe arkitekturer til optimeret samspil mellem transmissionssystemoperatører og distributionssystemoperatører omkring udveksling af oplysninger til overvågning og anvendelse af systemydelser.

Fx reserve og afbalancering, spænding, regulering og styring af overbelastning - både på nationalt plan og i en grænseoverskridende sammenhæng.

Du kan læse mere på projektets hjemmeside.

Kontakt

Synfuel

Bæredygtige Syntetiske Brændstoffer fremstillet ved gasifikation af biomasse og elektrolyse.

Projektet vil forske i at kombinere elektrolyse med biomasseforgasning, så der kan produceres mere biobrændstof af samme mængde biomasse.

For at realisere visionen om at bruge brint i processen og for at opnå en høj effektivitet af det kombinerede system kræves betydelige forbedringer i elektrolyse- såvel som forgasningsteknologien. Elektrolyseprocessen, hvor man spalter kemiske stoffer ved hjælp af elektricitet, skal i SYNFUEL under lup og analysere integrationen med en forgasningsproces.

Du kan læse mere på Energiforsknings hjemmeside.

Kontakt