AVC-projektet (Automatisk spændingsregulering)

AVC-projektet har til formål at udvikle automatisk spændingsregulering på transmissionsnettet for at sikre en optimering

AVC-projektet har til formål at udvikle automatisk spændingsregulering på transmissionsnettet for at sikre en optimering af spændingsprofilen i transmissionssystemet samt hurtigere og mere kontrolleret indregulering mod denne profil.

Gevinsterne vil være:

  • Reduktion af nettab, da nettet kan drives ved højere spænding og med mindre transmission af reaktiv effekt.
  • Højere rampehastigheder på HVDC-forbindelserne på grund af hurtig indstilling af spændingsprofilen.
  • Aflastning af kontrolrumspersonale, der fremadrettet vil skulle kontrollere et større antal enheder hyppigere.
  • Bedre systemsikkerhed, da en mere optimal profil indstillet med reaktorer og kabelkapacitans vil frigøre dynamiske reaktive reserver. Samt hurtigere reaktion fra Fall-back-overvågning i fejlsituationer.

Projektperiode: 2/2014 - 10/2014 (Forprojekt er afsluttet i 2014 og anlægsprojekt forventes startet jan. 2016.)