Europæiske og nordiske rapporter

Energinet bidrager til en række europæiske og nordiske rapporter, dem kan du læse mere om nedenfor.

 

Ten Year Network Development Plan (TYNDP)

TYNDP'en udgives hvert andet år. TYNDP'en omfatter en investeringsanalyse for det europæiske transmissionsnet og gasinfrastruktur for hver af de seks europæiske regioner, samt de vigtigste projekter med paneuropæisk betydning for de regionale planer.

Se rapporten hos ENTSO-E og ENTSOG

 

Summer og Winter outlook reports

Rapporterne består af halvårlige risikovurderingsrapporter der analyserer mulige risici i forhold til tilstrækkeligheden i både transmissionsnettet og gasinfrastrukturen. 

Se rapporten hos ENTSO-E og ENTSOG

 

Mid-term Adequacy Forecast (MAF)

Mid-term Adequacy Forecast giver en langtidssigtet paneuropæisk vurdering af forsyningssikkerheden og nettets tilstrækkelighed i forhold til det fremtidige behov for fleksibilitet i elsystemet.

Se rapporten hos ENTSO-E

 

Nordisk challenge report

De nordiske eltransmissionsselskaber har medio 2016 lavet en rapport der opsummerer fælles syn på de udfordringer og muligheder, det nordiske elsystem vil opleve frem mod 2025.

Executive Summary Challenges and Opportunities for the Nordic Power System

Challenges and Opportunities for the Nordic Power System

 

The Way Forward – Nordic Solutions Report

Rapporten præsenterer de løsninger som de nordiske TSOer i samarbejde med interessenter i branchen vurderer der er brug for, så man sammen kan løse de udfordringer, som det nordiske elsystem står over for. The Way Forward – Solutions for a changing Nordic power system følger op på resultaterne fra Nordic Challenge Report. Løsningerne spænder lige fra markedsforanstaltninger, balancering og udvikling af elnettet til udvikling af IKT-løsninger.

The way forward - Solutions for a changing Nordic power system

With appendices_The way forward - Solutions for a changing Nordic power

Kontakt