Anlgsprojekter

Anlægsprojekter

Energinet udbygger og renoverer løbende det danske el- og gastransmissionsnet. Udbygningen sker med respekt for mennesker og miljø.

Læs mere om energiøerne

Klik på kortet for at få komme videre til websider om Energinets væsentligste anlægsprojekter