Salg af matr.nr. 9p Rislev By, Rislev

Jordstykke på 5,5 ha til evt. landbrug

VED INTERESSE: 

Energinet følger cirkulære om salg af statens faste ejendomme og sælges derfor ved udbud til højest bydende. Energinet forbeholder sig dog retten til at afvise indkomne tilbud, såfremt de ikke matcher udbudsprisen.

Ved interesse skal nedenstående tilbudsblanket derfor udfyldes og fremsendes til Energinet på den i blanketten angivne adresse. 

 

EJENDOMMENS DOKUMENTER 

Udkast til købsaftale 

Tilbudsblanket 

Kortmateriale 

BBR-ejermeddelelse 

Vurderingsmeddelelse 

Tingbogsattest 

Ejendomsdatarapport 

Ejendomsskattebillet 

Kort over vejforsyning 

Cirkulære om salg af statens faste ejendomme 

Privatlivspolitik 

 

FREMVISNIG 

Ønskes Ejendommen besigtige inden tilbudsafgivelse kan Niels Chr. Brix kontaktes på 23 33 87 87 eller på NCB@energinet.dk. 

Kontaktpersoner

SUBSCRIBE TO REPORTS

Receive notification directly by mail.