Energiø Nordsøen

Danmark er på vej med to energiøer og skruer op for meget mere energi fra havvind. Energiø Nordsøen er den største af de to planlagte energiøer, der skal sætte strøm til et grønnere Europa. 

Ca. 100 km ud for Thorsminde bygger Danmark den største af foreløbig to energiøer. Energiø Nordsøen kommer til at bestå af en kunstig ø og platforme til elteknisk udstyr og kabler, der samler og fordeler strøm fra havvind. Energiø Nordsøen forbindes til Danmark på den jyske vestkyst ved Gammelgab i Varde Kommune og kobles på det jyske elnet via et landanlæg i Revsing i Vejen Kommune. Energiøen skal også forbindes til Belgien og gøres klar til, at flere andre lande i Europa kan koble sig på. I 2033 skal øen kunne håndtere 3 GW, som svarer til strømforbruget i 3 mio. husstande. Frem mod 2040 udbygges øen yderligere til at kunne håndtere 10 GW.

For at kunne sende strøm over lange afstande er det nødvendigt at bruge jævnstrøm. Vekselstrøm fra havvindmøllerne skal derfor omformes til jævnstrøm på Energiø Nordsøen, før den sendes til Danmark og andre samarbejdslande. På land omformes strømmen til vekselstrøm igen, før den sendes ud i det nationale elnet. Det betyder anlæg både på øen og fastlandet. 

Energinet indleder i 2023 arbejdet med planlægning, dialog og undersøgelser til den lovpligtige udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporter for de enkelte landanlæg (kabler og omformerstation). 

To energiøer på vej - en i Nordsøen og på Bornholm. 

Energiøer blæser liv i politiske ambitioner om grøn energi fra havvind 
Et flertal i Folketinget har besluttet at etablere to energiøer i Danmark (Klimaaftale for energi og industri mv., juni 2020). Den ene ø er Bornholm. Den anden bliver en kunstigt inddæmmet ø i Nordsøen. Energinet er bygherre for de eltekniske anlæg og kabler, som skal binde strøm fra havvindmøller sammen med det danske elnet og sende strøm til omkringliggende lande. Frem mod etablering udvikler og planlægger Energinet tekniske løsninger og forbereder indkøb af de omfattende kabelanlæg, eltekniske komponenter, mv. Energinet samarbejder med den belgiske transmissions system operatør (TSO), Elia Group, om TritonLink - en fælles forbindelse mellem Danmark og Belgien via den danske Energiø Nordsøen og den belgiske Princess Elisabeth Island.  

Læs mere om TritonLink 

Se også: politiske aftaler og planer for Energiø Nordsøen

Energinet udvikler og kommer til at drive elinfrastrukturen til de to kommende energiøer, men Energistyrelsen er ansvarlige for opførelsen af energiøerne - herunder Energiø Nordsøen.

Læs mere om de politiske aftaler, planer og dialog med markedet på Energistyrelsen (ENS.dk)

Se også: Miljøvurdering af plan for Energiø Nordsøen

På et online møde den 6. september 2022 fortalte Energistyrelsen og Energinet om den planlagte miljøvurdering af planen for Energiø Nordsøen og høringsmuligheder senere i processen - både for hav- og landanlæg. 

Se onlinemødet og læs mere på Energistyrelsen (ENS.dk)