Første skib på vej mod kommende energiøer

Energiøer i Danmark – natur og miljø

Etableringen af de to danske energiøer i Nordsøen og på Bornholm skal ske under de størst mulige hensyn til natur og miljø.

Læs mere om, hvordan natur og miljø danner centrum for den videre planlægning af de danske energiøer. 

Forundersøgelser af natur og miljø

Inden der bygges energiøer og tilhørende havvindmølleparker i Nordsøen og Østersøen, skal Energinet sikre, at det eksisterende miljø og naturen i områderne bliver påvirket mindst muligt.

Energinet har fået til opgave at undersøge de områder, der er udvalgt til energiøerne i Danmark. Forundersøgelserne omfatter flere forskellige metoder til at screene og foretage boringer af havbunden samt miljømæssige undersøgelser på land, hvor påvirkning af dyreliv og natur i områderne undersøges.

Kontakt:

Miljøundersøgelser på Bornholm

Miljøstyrelsen har indledt miljøkonsekvensvurderingen på Bornholm, hvilket er et vigtigt skridt for den endelige miljøtilladelse til omformerstationen på land. 

Der er mange hensyn at tage, når store landanlæg skal placeres

Energinet har på baggrund af grundige analyser udpeget et bruttoområde sydvest for Aakirkeby til omformerstationen på Bornholm og et område ved Solhøj til stationen på Sjælland. Omformerstationerne er helt afgørende for, at strømmen fra havvindmølleparkerne kan komme ud til forbrugerne.

Energinet undersøger undergrunden i det udvalgte område på Bornholm for bedst muligt at placere bygninger og kabler i forhold til den bornholmske undergrund, der gemmer på enestående geologi. 

Læs mere om undersøgelserne her

Kontakt:

Forundersøgelser til Energiø Nordsøen

Forundersøgelserne til energiøen i Nordsøen inkluderer både undersøgelser til vands, på land og i luften for at sikre, at havvindmølleparker, øen i Nordsøen og omformerstation på land placeres på områder, der er egnede til byggeri og påvirker miljøet mindst muligt. 

Landanlæg i Jylland

Energinet peger på et område i Jylland ved Revsing lige nord for Vejen til at opføre omformerstationen til Energiø Nordsøen.

Seks forskellige placeringer er analyseret ud fra kriterier såsom miljøtekniske løsninger, konsekvenser for elnettet og de langsigtede energisystemperspektiver.

Revsing ligger godt placeret i forhold til el-forbindelserne mod nord og syd. Placeringen giver ikke behov for forstærkninger af elnettet, og samtidig er det tæt på den jyske østkyst, hvor det forventes, at elforbruget stiger i fremtiden. Revsing er også tæt på områder, hvor der forventes at kan blive Power-to-X produktion.

VI LEDER EFTER GODE STEDER TIL 70 METER DYBE HULLER

Havbunden under den kommende energiø og mange nye havmøller er blevet kortlagt af flere skibe for at få et præcist billede af, hvor de bedste placeringer er. 

Læs mere om de geofysiske undersøgelser her

Skibene har undersøgt

  • Hvad havbunden er lavet af – fast grund, blød grund, klippegrund?
  • Er der noget på bunden i forvejen – skibsvrag, søminer, eksisterende ledninger, levesteder for dyr? 

Første skib sejler ud