Første skib på vej mod kommende energiøer

Energiøer i Danmark – natur og miljø

Det første skib er stævnet ud i Nordsøen for at kortlægge havbunden. Etableringen af de to danske energiøer i Nordsøen og ved Bornholm skal nemlig ske under de størst mulige hensyn til natur og miljø.

Vil du med en tur på havet? Eller søger du information om, hvordan natur og miljø danner centrum for den videre planlægning? Så følg med her.

Se eller gense webinar om energiøer og havmiljø her

Modtag nyheder om energiøer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Mere om webinaret

Når du har set webinaret: 

- kender du status for arbejdet med energiøer lige nu.

- har du fået et forskningsmæssigt indblik i mulige påvirkninger af havmiljøet

- kender du Danmarks Naturfredningsforenings holdning 

- har du fået input til at tænke over natursyn og etik 

Klik her for at downloade talernes oplæg

 

Nordsøen undersøges for effekter fra verdens største søslag

En del af Jyllandsslaget foregik meget tæt på det område, som Energinet undersøger i forbindelse med energiøen i Nordsøen. 

På dette link kan du læse mere om Jyllandsslaget og høre Gert Normann Andersen, direktør på Sea War Museum Jutland i Thyborøn, fortælle om jagten på historien. 

soeslag_kort

Energinet sætter fokus på natur og miljø i forbindelse med energiøer - Kontakt:

VI LEDER EFTER GODE STEDER TIL 70 METER DYBE HULLER

De to specialskibe Relume og Pioneer er ved at lave et præcist billede af havbunden – og hvad der ligger under - på et kæmpeareal i Nordsøen. Havbunden under den kommende energiø og mange nye havmøller er ved at blive kortlagt.

Læs mere om de geofysiske undersøgelser her

Grafisk fremstilling af data fra seismisk måling af havbund i Nordsøen, maj 2021. Fra skibet Relume. 

seismik

Skibene undersøger

  • Hvor dybt havet er i området – 20, 30, 50 meter?

  • Hvad havbunden er lavet af – fast grund, blød grund, klippegrund?

  • Er havbunden stabil – sandvandringer eller mobil havbund?

  • Er der noget på bunden i forvejen – skibsvrag, søminer, eksisterende ledninger, levesteder for dyr? 

Energiøer tager hensyn til flora, fauna og flagermus

Inden der bygges energiøer og tilhørende havvindmølleparker i Nordsøen eller Østersøen, skal Energinet sikre, at det eksisterende miljø og naturen i områderne bliver påvirket mindst muligt. Derfor er Energinet i fuld gang med indledende forundersøgelser af flora, fauna, havbund og mange andre faktorer i de valgte områder. 

Læs mere her.

Figur om miljoeundersoegelser

Fakta om de kommende miljøundersøgelser

  • De miljø- og naturmæssige undersøgelser startede i efteråret 2021. 

  • Der undersøges faktorer særskilt for både Nordsøen og Østersøen, fordi forholdene er forskellige. 
  • Netop nu finder en kortlægning af de geofysiske forhold i Nordsøen sted, hvor havbunden og jordlagene undersøges med henblik på at beskrive, hvordan fundamenter til eksempelvis vindmøllerne kan etableres med så lidt påvirkning på miljøet som muligt.
 

Havplan og havstrategi skal sikre et godt havmiljø i Danmark

 

havmiljoe_infografik

Energinets hjemmeside om energiøer i Danmark

Læs mere om energiøer i Danmark