Energiø Bornholm - landanlæg på Sjælland

Energiøens landanlæg på Sjælland vil bestå af nedgravede landkabler, evt. forstærkninger af det eksisterende elnet på 400 kV-niveau og en omformerstation med tilslutning til det eksisterende elnet på 400 kV-niveau.

Landanlæg Sjælland

Klik her for at åbne et stort kort

Planområder for anlæg på land

Energinet indleder i 2022 arbejdet med planlægning, dialog og undersøgelser til brug for den lovpligtige udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporter for de enkelte landanlæg (kabler og omformerstation). 

Energinet er bygherre, og det er Energinet, der skal eje og drive anlæggene, når de er bygget færdige og er klar til at tage i brug. 

På kortet herover vises det område i Høje Taastrup og Ishøj kommuner hvor den kommende omformerstation kan placeres. Omformerstationen skal modtage strømmen fra Energiø Bornholm og lave den om fra jævnstrøm til vekselstrøm og koble strømmen på det østdanske højspændingsnet på 400 kV-niveau.

Kontakt

Miljøvurdering

Energiø Bornholm er et stort projekt, der omfatter både de elektriske anlæg og havvindmølleparkerne. Energiø Bornholm skal igennem flere miljøvurderinger, før projektet kan etableres.

Energistyrelsen er myndighed for miljøvurdering af den samlede plan for Energiø Bornholm. De er også myndighed for de senere miljøkonsekvensvurderinger (VVM) af havvindmølleparkerne, som opføres af vinderne af udbuddet af havvindmølleparkerne

Hvorimod Miljøstyrelsen er myndighed for miljøvurderingen (VVM) af Energinets del af projektet, der består af landanlæggene på Bornholm og Sjælland, samt kablerne der forbinder de to stationer.

Miljøstyrelsen indledte i november 2022 miljøvurderingen af Energi Bornholm. I den forbindelse afholdt de den første af to høringer, 1. offentlighedsfase, hvor alle interesserede kunne sende et høringssvar. Energinet forventer, at der holdes en supplerende høring i april 2023. Efter den indledende høring går Energinet i gang med at udarbejde en såkaldt miljøkonsekvensrapport, der belyser alle potentielle konsekvenser for miljøet. Her skal Energinet redegøre for, hvordan vi vil afværge mulige konsekvenser.

Når miljøkonsekvensrapporten er klar, sendes den i høring i 2. offentlighedsfase, sammen med et udkast til miljøtilladelsen. Herefter behandles høringssvar inden Miljøstyrelsen giver tilladelse til projektet (§25-tilladelse).

Tidsplan miljøvurdering

   
Nov-dec 2022 1. Offentlighedsfase
Forår 2023 Supplerende høring
Feb 2024 2. offentlighedsfase
Juli 2024 Miljøtilladelse

Forventet tidsplan – kan blive ændret

Kontakt

Spørgsmål og svar

Energiø Bornholm er ved at blive planlagt. Energinet skal som bygherre finde frem til de bedst egnede placeringer af kabler og el-anlæg på land. Det vil ske i samarbejde med berørte kommuner og borgere. Her på siden kan du finde svar på spørgsmål om de specifikke el-anlæg, der skal etableres i forbindelse med Energiø Bornholm.

Få svar på dine spørgsmål her
Dialog og planlægning

Dialog og planlægning

Planlægning af anlægsprojekter og inddragelse af naboer og lodsejere.

Anlægsarbejde

Anlægsarbejde

Læs om vores generelle fremgangsmåde, når vi etablerer el- og gasanlæg.

Aftaler og erstatning

Aftaler og erstatning

Læs mere om erstatning, kompensation, ekspropriation, køb og salg af ejendomme

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar

om landanlæg for Energiø Bornholm