VE-Topbillede

Mere havvind 2030

  Ambitionen er at femdoble mængden af havvind i 2030 

Ideelle betingelser for at høste havvinden

Nordsøen, og de indre danske farvande har potentiale til at blive et grønt kraftværk - ikke bare for Danmark, men også for Europa. Frem mod 2030 skal der etableres mindst 9 GW ny havvind gennem statslige udbud. Det er nok til at sikre strøm til ca. 9 millioner husstande, som kan komme danske og europæiske forbrugere og virksomheder til gode

Energinet er, på vegne af Klima-energi-og forsyningsministeren, i gang med at lave forundersøgelser for de havområder, som Energistyrelsen har udpeget som egnede havmølleområder:  Nordsøen I, Kattegat II og Kriegers Flak II.  Nedenfor kan du klikke dig videre til de forskellige områder, du kan også se en video om det overordnede program - og du kan læse mere om, hvordan du kan blive hørt i processen.

Kontakt

Nordsøen

Nordsøen

Nordsøen I

Kattegat II

Kattegat II

Kattegat II

Kriegers Flak II

Kriegers Flak II

Kriegers Flak II

Placering af Havvindmølleparkerne

MHV_samlet kort

 

Inddragelse af alle interesserede

Energistyrelsen og Energinet ønsker at inddrage alle interessenter og øvrige interesserede så tidligt som muligt i processen. Det er derfor besluttet at gennemføre en idéhøring, hvor vi meget gerne hører fra dig, hvis du har forslag eller ideer til miljøvurderingen af planen for Nordsøen 1, Kattegat 2 eller Kriegers Flak 2 – særligt til de miljøforhold, der bør analyseres og belyses. Vi hører også meget gerne, hvis du har viden om lokale miljøforhold, der bør tages i betragtning.

Idéhøringen løber over en periode på cirka fire uger – fra mandag d. 6 marts til 31. marts 2023.

Som en del af idéhøringsfasen afholder Energistyrelsen og Energinet et drop-in møde. Det gør vi 3 forskellige steder i landet:

  • Kriegers Flak 2: Blev afholdt 16. marts 2023 på Rødvig Kro, Østersøvej 8, 4673 Rødvig, fra kl. 15-18.30.
  • Kattegat 2: 21. marts 2023 på Kysthotellet i Grenå, Kystvej 26, 8500 Grenå fra kl. 15-18.30.
  • Nordsøen 1: 23. marts 2023 på Nymindegab Kro, Vesterhavsvej 327, 6830 Nørre Nebel, fra kl. 15-18.30

Ved møderne vil det være muligt at drøfte lokale forhold på tomandshånd med eksperter fra både Energistyrelsen og Energinet, såvel som man vil kunne få mere af vide om projekt og tidsplaner mm. Alle er velkomne.

Forundersøgelser samt fordeling af opgaver mellem myndigheder

Forundersøgelserne på havet omfatter blandt andet undersøgelser af havbunden, der skal give opstillerne et godt indblik i, hvor det er hensigtsmæssigt at etablere de enkelte møller og kabler. Forundersøgelserne indeholder også analyser af vind-, bølge- og miljøforhold, som kan have betydning for mulighederne for at etablere havvind i området.
Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort, så de selskaber, som vil byde på at etablere havvindmølleparken, er bekendt med forholdene og de mulige risici. Energinet har også fået pålæg om at forberede etablering af nettilslutningspunkter på land for områder i Nordsøen, Kattegat og Østersøen.