Energiø Bornholm

Bornholm skal være energiø og dermed opsamlingssted for grøn strøm fra havvindmøller i Østersøen. Energinet står for at bygge de eltekniske anlæg og anlægge kabler, som skal binde strøm fra havvindmøllerne sammen med det danske elnet og sende strøm til Tyskland.

Bornholm landanlaeg

Klik på billedet for at se et mere detaljeret kort over planområdet for Energiø Bornholm.

BAGGRUND FOR PROJEKTET

Energinet er bygherre for de eltekniske anlæg og kabler, som skal binde strøm fra havvindmøllerne sammen med det danske elnet og sende strøm til Tyskland. Frem mod etablering arbejder Energinet med at udvikle og planlægge tekniske løsninger samt forberede indkøb af de omfattende kabelanlæg, eltekniske komponenter, mv. Energinet samarbejder med tyske  50Hertz om forberedelsen af en fælles hybrid elforbindelse mellem Danmark og Tyskland via Energiø Bornholm. 

PLANOMRÅDER FOR ANLÆG PÅ LAND

Energinet indleder i 2022 arbejdet med planlægning, dialog og undersøgelser til brug for den lovpligtige udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporter for de enkelte landanlæg (kabler og omformerstation).  Den gule oval på kortet ovenfor viser det område, inden for hvilket planen for Energiø Bornholm angiver, at en placering for landanlægget skal findes. Den grønne streg ved Bornholms sydlige kyst viser på tilsvarende måde det areal, inden for hvilket de endelige punkter for kablernes ilandføring skal findes.

MILJØVURDERING PÅ BORNHOLM OG SJÆLLAND

 På Bornholm vil de nye elanlæg bestå af nedgravede elkabler og en ny højspændingsstation på det sydlige Bornholm.  På Sjælland vil de nye elanlæg bestå af nedgravede elkabler, eventuelt forstærkninger af det eksisterende højspændingsnet og en ny højspændingsstation, der kobler strømmen fra Energiø Bornholm til det danske højspændingsnet (400 kV) på Sjælland. Både på Bornholm og på Sjælland vil højspændingsstationerne være såkaldte omformerstationer, der kan omforme strømmen fra jævnstrøm til vekselstrøm og omvendt. 

Læs mere om Energiø Bornholm her

 

Projektinformation

Projekttype

Udlandsforbindelser

Region

Bornholm

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Forventes i drift

Projektledelse