Vedligeholdelse af 132kV søkabler ved Guldborgsund

Energinet udskifter 132kV søkabler mellem Falster og Lolland ved Guldborg. De nye kabler etableres ved underboring af Guldborgsund, hvor kablerne trækkes igennem rør, som ligger cirka 10 meter under havbunden.

Kortet viser, hvor det nye kabel skal ligge i Guldborgsund, og hvor det gamle kabel skal tages op

Klik på illustrationen for at se et mere detaljeret kort over projektområdet. Det er muligt at zoome ind på det detaljerede kort.

 

Hvad skal der ske?

Energinet har besluttet at udskifte 132kV søkablerne, som ligger på bunden af Guldborgsund mellem Falster og Lolland ved Guldborg. Søkablerne er etableret i 1974 og er udtjente. De nye kabler etableres ved underboring af Guldborgsund, hvor kablerne trækkes igennem rør, som ligger cirka 10 meter under havbunden. De nye kabler bliver tilsluttet luftledningerne ved de eksisterende overgangsmaster på Vestfalster og Nordlolland.

Overgangsmast på Nordlolland
Overgangsmast på Nordlolland.

Hvad er planen?

Projektet har søgt om tilladelse fra myndighederne med forventning om at igangsætte projektet i sommeren 2022. De nye kabler forventes i drift inden jul i 2022. I løbet af januar 2023 skal de udtjente søkabler tages op af havbunden i Guldborgsund. Projektet forventes afsluttet i februar 2023.

Hvor skal kablerne ligge?

De nye kabler under Guldborgsund bliver placeret vest for de eksisterende søkabler. På Lolland bliver der cirka 300 meter kabel i jorden fra strandengen og hen til den eksisterende overgangsmast. På Falster bliver der cirka 100 meter kabel i jorden fra strandengen og hen til den eksisterende overgangsmast.

Hvordan er forløbet?

De berørte lodsejere har modtaget orienteringsbrev om projektet. Så snart Energinet har modtaget tilladelse fra myndighederne til at igangsætte projektet, kontakter Energinet de berørte lodsejere for at indgå aftale om arbejdet på deres jord.

 


Tidsplan 

 Efteråret 2021 Ansøgning om tilladelse til etablering fremsendes til myndighederne.
 Efteråret 2022 Forventet tilladelse til etablering fra myndighederne.
Berørte lodsejere kontaktes for at indgå aftale om arbejdet på deres jord.
 Tredje kvartal   2023 Underboring og trækning af kabler under Guldborgsund.
 Fjerde kvartal   2023 Nyt kabelanlæg sættes i drift.
 Første kvartal   2024 Afregning med berørte lodsejere for tab af afgrøder og markskade i forbindelse med etablering af kabelanlæg
 Tredje kvartal   2024 Udtjente kabler i Guldborgsund tages op.
 Fjerde kvartal   2024

Afregning med berørte lodsejere for tab af afgrøder og markskade i forbindelse med optagning af udtjente kabler i Guldborgsund.

Projektet afsluttes

 

Læs mere - særligt for lodsejere

SÅDAN PLANLÆGGER VI EN LINJEFØRING

SÅDAN INDGÅR VI AFTALER OM ELKABLER PÅ PRIVAT EJENDOM

SÅDAN LÆGGER VI KABLER

Projektinformation

Forventes i drift

Kontakt