Vedligeholdelse af 400kV Luftledninger i Nordsjælland

Energinet vedligeholder 400kV luftledninger mellem transformerstationerne Hovegård og Skibstrupgård ved udskiftning af en række komponenter på alle 221 master på strækningen.

OPDATERET NOVEMBER 2022 - UDSKIFTNINGEN AF KOMPONENTER PÅ STRÆKNINGEN ER NU AFSLUTTET.

Baggrund for vedligeholdelsesprojektet

Eltransmissionsnettet i Danmark blev etableret i 1960’erne og 1970’erne og er blevet udbygget løbende siden. I de kommende år skal en lang række af de gamle luftledninger og kabler renoveres, fordi de er ved at være udtjente eller have opbrugt deres levetid. Det er Energinets opgave løbende at vedligeholde og renovere eltransmissionsnettet for at opretholde den høje el-forsyningssikkerhed og sørge for, at forbrugerne altid har strøm i stikkontakterne.

Kortet viser området i Nordsjælland, hvor luftledninger bliver renoveret

Luftledningerne mellem transformerstationerne Hovegård sydøst for Stenløse og Skibstrupgård ved Hornbæk i Nordsjælland er bygget i 1972 og er en central del af eltransmissionsnettet på Sjælland med forbindelse til Sverige.

Projektets formål er at forlænge levetiden af 400kV luftledningerne fra Hovegård til Skibstrupgård med 10 år til 2032. Det skal ske ved udskiftning af en række komponenter på alle master.

Hvad skal der ske?

Der skal udskiftes isolatorer, vibrationsdæmpere og afstandsholdere ved alle 221 master på strækningen. Udskiftningen foretages fra mobilkran. Der udlægges køreveje med jernplader til områder med master, som er svært tilgængelige. I områder med landbrugsarealer forventer vi, at vi kan opnå adgang til masterne ved kørsel direkte på terræn. Muligheden vurderes individuelt ved hver mast og efter aftale med lodsejere.

Billedet viser komponenter, der skal udskiftes på masterne
På billedet er markeret de komponenter, der skal udskiftes på masterne. Rød: Isolator. Lilla: Vibrationsdæmper. Gul: Afstandsholder.

Hvad er planen?

Udskiftningen af komponenter starter fra Hovegård i august 2022 og forventes afsluttet i Skibstrupgård i november 2022.


Tidsplan

Efteråret 2021 Ansøgning om tilladelse til vedligeholdelse af luftledning fremsendes til myndighederne
Foråret 2022 Forventet tilladelse fra myndighederne
Berørte lodsejere kontaktes for at indgå aftale om arbejdet på deres jord.
 August 2022 Udskiftning af komponenter påbegyndes fra Hovegård mod Skibstrupgård
November 2022 Udskiftning af komponenter er udført
December 2022 Afregning med berørte lodsejere for tab af afgrøder og markskade.
Projektet afsluttes.

Har du luftledninger på din ejendom, der skal vedligeholdes?

De berørte lodsejere har modtaget orienteringsbrev om projektet. Du bliver kontaktet af Energinet for at aftale adgangsveje og drøfte øvrige forhold omkring anlægsarbejdet.

Under anlægsarbejdet noterer Energinet, hvilke afgrøder, du har på dine marker, ligesom vi noterer det areal, som bliver helt eller delvist ødelagt under arbejdet. Efter anlægsarbejdet er slut, kontakter vi dig igen for at opgøre og aftale erstatning for tab af afgrøder og eventuelle strukturskader.

Du er altid velkommen til at kontakte Energinet, hvis du oplever, at entreprenørerne, som udfører arbejdet, ikke lever op til din aftale med Energinet, eller hvis du har bemærkninger til anlægget på din ejendom.

Projektinformation

Projekttype

Nationalt transmissionsnet

Region

Nordsjælland

Forventes i drift

Kontakt