Kassø-Frøslev: Elforbindelse til Tyskland

Ny 400 kV luftledning erstatter en 220 kV luftledning fra transformerstation Kassø vest for Aabenraa til den dansk-tyske grænse ved Frøslev. Herfra fortsætter forbindelsen via Handewitt ved Flensborg til Hamborg-området. Forbindelsen øger el-handelseskapaciteten mellem Danmark og Tyskland.

Kort over projekt Kassø-Frøslev 

Baggrund

Den grønne omstilling af elsystemerne har ført til, at der er bygget mange vindmøller i Vestdanmark og Nordtyskland, hvor der bl.a. er gode vindforhold. Det betyder, at store dele af elproduktionen sker langt væk fra de store elforbrugere. Dermed er der behov for at udbygge de elektriske motorveje - eltransmissionsnettet -, så strømmen fra vindmøllerne kan transporteres hen til de områder, hvor elforbruget er stort og værdien af vindkraften er størst.

Handelskapaciteten mellem det danske og tyske elhandelsområde er begrænset af de nuværende anlæg. Udbygningen i Danmark er en del af en større udbygning der forstærker nettet i området fra syd for Hamborg op til den sydlige del af Danmark.

Elforbindelsens kapacitet
Udbygningen af elforbindelsen vil øge transportkapaciteten over den dansk-tyske grænse til 2500 MW. I dag kan der sendes op til 1500 MW i nordgående retning og 1780 MW i sydgående retning.

Vigtigt projekt for Europa
Udbygningen af den dansk-tyske højspændingsforbindelse står på EU’s liste over vigtige infrastrukturprojekter, der bidrager til sammenkoblingen af de europæiske elnet, de såkaldte Projects of Common Interest (PCI). På den baggrund har projektet modtaget økonomisk støtte fra EU. 

Logo

Læs mere om PCI her.

Teknisk beskrivelse

Projektet består af:

  • En ca. 30 km 400 kV luftledning med to ledningssystemer fra transformerstationen Kassø vest for Aabenraa til Frøslev. Luftledningerne sættes op på master af typen Eagle, som er anvendt mellem Kassø og Tjele ved Viborg
  • Udvidelse af transformerstation Kassø med 4 nye felter vest for det nuværende 400 kV anlæg
  • Nedtagning af den nuværende 220 kV luftledning fra Kassø via Kliplev til grænsen. Nedtagningen sker, når den nye 400 kV luftledning er sat i drift i 2020
  • Nedtagning af den nuværende 220/150 kV luftledning mellem Ensted og Kliplev. Nedtagningen sker senest i 2025

Tidsplan

Aktivitet  Tid
VVM og tilladelse fra myndigheder  2015-2017 
 Aftaler med lodsejere og naboer  2017-2018
 Anlægsarbejde, station Kassø  2018-2020
 Anlægsarbejde, luftledning  2019-2020
 Fjernelse af eksisterende master  2020-2021

Anlæggene

Ny luftledning mellem Kassø og Frøslev

På den ca. 30 km lange strækning mellem Kassø vest for Aabenraa og grænsen ved Frøslev opføres en ny 400 kilovolt luftledning, der kan bære to ledningssystemer.

Den nye luftledning er en forlængelse af den ledning, der er opført mellem Kassø og Tjele ved Viborg. Den baseres på de samme retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet, som ledningen nord for Kassø.

Retningslinjer for kabellægning og udbygning af transmissionsnettet, som er udarbejdet af Energistyrelsen i 2008 

Fjernelse af eksisterende ledninger

Når den nye ledning er sat i drift i sommeren 2020, fjernes den eksisterende 220 kilovolt ledning på samme strækning. Den 10 km lange 220 kilovolt ledning mellem Enstedværket og Kliplev fjernes senest i 2025. I alt fjernes ca. 40 km luftledninger. 

Mastetype

Den nye 400 kilovolt luftledning vil blive hængt op på den såkaldte Eagle-mast. Eagle-masten blev designet til udbygningen af eltransmissionsnettet mellem Kassø og Tjele. Dette projekt blev afsluttet i 2014. 

Eagle-masten er ca. 40 meter høj og 30 meter bred, mens de eksisterende 220 kilovolt master er ca. 35 meter høje og 25 meter brede. 

Til den 30 km lange strækning skal der bruges omkring 100 master. Det vil sige, at der bliver ca. 300 meter mellem masterne. 

Eagle-mast

Eagle-masten på strækningen mellem Kassø og Tjele

Udvidelse af transformerstationen i Kassø

Transformerstationen i Kassø bliver så stort og vigtigt et knudepunkt, at det bliver nødvendigt at opdele den i flere sektioner. Det medfører, at de nuværende 400 kilovolt luftledninger skal flyttes.

Der er behov for at udvide 400 kilovolt anlægget (den vestlige del af anlægget), da der skal være plads til de to nye ledningssystemer, der skal anlægges mod Tyskland.

Der er ikke plads til det nye anlæg på det eksisterende stationsareal. Derfor er der købt et areal på ca. to hektar vest for den eksisterende station.

Start

Slut

01.01.2015

31.12.2020

Kontakt

Business case

En business case er den analyse, som danner baggrund for Energinets investeringsbeslutning. Her kan du læse den offentlige udgave, hvilket betyder, at visse kommercielle oplysninger er skjult.

Kassø-Frøslev - Busines case (pdf).

TenneT's projekt syd for grænsen

I Tyskland udbygger TenneT transmissionsnettet mellem Hamburg og den dansk-tyske grænse. Læs om projektet (på tysk)

Projektinformation

Projekttype

400 kV Netudbygning og netforstærkning

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Sydjylland

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Forventes i drift