Energinet.dk inviterer til borgermøder om udbygning af højspændingsledning Kassø-Frøslev

De elledninger, der i dag går fra Kassø til grænsen og fra Ensted til Kliplev, skal pilles ned og erstattes af en stærkere elforbindelse.

​Energinet.dk vil fjerne 40 kilometer højspændingsmaster og elledninger mellem Kassø og Frøslev samt Ensted og Kliplev – begge 220 kilovolt. De skal erstattes med én masterække på ca. 30 kilometer, som bærer to ledningssystemer på 400 kilovolt. Der er lagt op til, at den nye masterække skal gå mellem Kassø og området ved Frøslev.

 

De husstande og virksomheder, der kan blive berørt, vil ca. 9. december modtage materiale fra Energient.dk. I materialet vil der også være invitationer til borgermøder i januar.
 

På borgermøderne er der mulighed for at få flere informationer om den nye højspændingsforbindelse. Det er også muligt at komme med forslag til, hvor  linjens skal gå.

Ryggrad i Danmarks elnet
Energinet.dk afsluttede i 2014 udbygningen af højspændingsledningen fra Kassø vest for Aabenraa op gennem Jylland til Tjele ved Viborg og videre til Skagerrak, hvor et nyt søkabel har styrket mulighederne for dansk-norsk samhandel på elområdet. Sydfra udvider også Tyskland sit elnet op mod Danmark.
 
Forstærkningen af højspændingsnettet ved grænsen er den sidste brik i en omfattende udbygning af ryggraden i det nordtyske og jyske elnet og videre til Norge. De danske og tyske udbygninger betyder, at der kan transporteres ca. 60 pct. mere strøm over den dansk-tyske grænse end i dag.
 
Borgere inddrages i linjeføringen
- Vi har sammen med Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen kigget på, hvor den nye luftledning mellem Kassø og Frøslev kan gå og har udpeget  ca. 2 km brede bælter, der samlet udgør projektområdet, som ledningen kan placeres indenfor, siger projektleder Christian Jensen, Energinet.dk.
 
- Som udgangspunkt skal den nye ledning placeres parallelt med den nuværende ledning. Da det vil være meget vanskeligt at få plads til en ny ledning parallelt med den eksisterende i erhvervsområdet i Padborg, er der udpeget to forskellige områder på en del af strækningen, siger Christian Jensen og forventer at begge områder vil blive undersøgt i forbindelse med VVM-behandlingen (vurdering af virkninger på miljøet) af projektet .
 
Energinet.dk lægger op til, at de nye master skal være af samme type som de ca. 500 master, der allerede står fra Kassø til Viborg.
 

De master, Energinet.dk forventer at rejse, ses her stå i en lige linje til venstre i billedet. Det er de samme master, som der allerede er rejst fra Kassø og helt til Tjele ved Viborg. I alt ca. 500 master står i dag op gennem Jylland.
 
Borgermøder i januar
I første fase af planprocessen og VVM-behandlingen – den første offentlighedsfase – indkalder Aabenraa Kommune og Naturstyrelsen ideer og forslag til den videre VVM-behandling af projektet og til det kommuneplantillæg, som Aabenraa Kommune skal udarbejde. Offentlighedsfasen går i gang den 9. december og varer frem til den 5. februar 2016.
 
I forbindelse med første offentlighedsfase holder Energinet.dk to borgermøder. Møderne finder sted
Mandag den 18. januar kl. 19-21 på Bolderslev Skole, Smedefod 10a, 6392 Bolderslev
og
Tirsdag den 19. januar kl. 19-21 Grænsehallerne, Harkærvej 3A, 6340 Kruså.
 
- På borgermøderne vil vi fortælle om projektet og indhente input fra lokalområdet. Der er ofte mange meninger

ABONNER PÅ NYHEDER

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.