Nedramning af monopæl
Også til masterne nord for Kassø er der rammet monopæle ned

Energinet går i gang med at rejse nye højspændingsmaster mellem Kassø og Frøs-lev

I denne uge går Energinet i gang med at etablere nye højspændingsmaster mellem transformerstationen i Kassø vest for Aabenraa og Frøslev ved grænsen. På den 30 km lange strækning skal der rejses 89 master, som bliver op til 42 meter høje. 

- Først skal vi have rammet monopæle i jorden. Det begynder vi med i den nordlige ende lige syd for den store transformerstation i Kassø, og vi forventer at kunne ramme 7 pæle ned på en arbejdsuge, siger projektleder Mogens Pedersen fra Energinet.

Til langt hovedparten af masterne anvendes der monopæle til at fæstne masterne, men hvor linjeføringen slår et knæk på, vil der i stedet bliver støbt betonfundamenter. Afhængigt af jord-bunden de enkelte steder er monopælene mellem 8 og 14 meter lange.

- Arbejdet med at ramme pæle ned vil beklagevis medføre gener for de omkringboende i form af støj og vibrationer, siger Mogens Pedersen. Det varer dog maksimalt 2-4 timer at ramme en pæl i jorden. Desuden har vi registreret de ejendomme, der ligger indenfor 100 meter fra de nye master, og der vil blive sat måleudstyr på, så vi efterfølgende kan erstatte eventuelle skader på murværk som følge af vores arbejde, siger Mogens Pedersen.

Selve opsætningen af masterne går vi i gang med omkring 1. maj. Også her starter arbejdet i Kassø.

- Arbejdet med at rejse de nye master foregår i tre etaper: Først laver vi fundamenter, derefter rejser vi masterne, og til sidst sætter vi ledningerne op. Arbejdet foregår således, at vi går i gang med at rejse master, når vi har lavet de første omkring 12 fundamenter. Når vi har rejst alle master på hele strækningen, begynder vi at sætte ledninger op fra syd mod nord, siger Mogens Pedersen.

Arbejdet med at opføre den nye ledninger afsluttes juni 2020. Når den nye ledning er sat i drift, fjernes den eksisterende 220 kilovolt ledning på samme strækning. Den 10 km lange 220 kilovolt ledning mellem Enstedværket og Kliplev fjernes senest i 2025. I alt fjernes ca. 40 km luftlednin-ger.

Den nye 400 kilovolt-ledning øger muligheden for at handle el henover grænsen.

Fakta
- På den 30 km lange strækning skal der lægges mellem 16.000 og 18.000 køreplader ud.
- Monopæle og master leveres af Titan. Mens monopælene bliver fremstillet i Varde, produceres masterne i Kina. De ankommer med skib til Esbjerg.
- Hver mast ankommer til de enkelte masteplaceringer i syv dele fordelt på 3-4 lastbiler.
- Masterne er af samme type som masterne mellem Kassø og Tjele ved Viborg.