Energinet indleder anlægsarbejde på vigtig transformerstation ved Kassø

I starten af november indleder det statslige selskab Energinet anlægsarbejdet på og omkring transformerstationen Kassø vest for Aabenraa.

 

”Jord- og fundamentarbejdet i forbindelse med udbygningen af transformerstationen ved Kassø er første step i et større luftledningsprojekt,” siger Chris Nyborg, der er Energinets projektleder for stationsombygningen.

 

Det større projekt går ud på, at Energinet erstatter den eksisterende 220 kilovolt luftledning med en ny 400 kilovolt luftledning på strækningen fra stationen i Kassø til Frøslev nær den dansk-tyske grænse.

 

Lidt mere trafik

På og ved transformerstationen ved Kassø skal der bl.a. installeres fundamenter for det nye højspændingsanlæg, indtræk til de nye ledninger og nye transformere, og der skal anlægges veje ind til anlægget – alt sammen for at stationen kan håndtere de nye 400 kilovolts luftledninger, når de kommer. Ligeledes skal der opføres en ny stationsbygning i samme størrelse som den allerede eksisterende bygning på stedet.

 

Anlægsarbejdet medfører, at beboere i området vil opleve let øget kørsel med materiale omkring stationen:

 

”Der vil være lidt flere lastbiler end sædvanligt, når vi begynder arbejdet,” siger projektlederen og fortsætter:

 

”Energinet er i kontakt med de borgere, der er direkte naboer til stationen.”

 

Et vigtigt knudepunkt

Udvidelsen af stationen og Kassø-Frøslev-forbindelsen finder sted, fordi strøm fra de mange vindmøller i Nordtyskland og Vestdanmark skal transporteres til områder, hvor der er stort elforbrug. Syd for grænsen bygges der på tilsvarende måde nye luftledninger af det tyske selskab TenneT.

 

”Transformerstation Kassø bliver et vigtigt knudepunkt i el-forbindelsen til Tyskland og skal derfor udvides for at kunne sikre elforsyningen,” forklarer Chris Nyborg fra Energinet.

 

De indledende anlægsarbejder på transformerstation Kassø forventes at være færdigt i juni 2018. Luftledningen mellem Kassø og Frøslev skal efter planen være i drift i 2020.