Ledningsarbejde betyder lukninger af motorvej ved grænsen

Ophængning af ledninger mellem Kasø og Frøslev

 

Energinet er i gang med at hænge ledninger op i de nye 400 kilovolt elmaster mellem Kassø og den dansk-tyske grænse. Arbejdet indebærer, at motorvej E45 i kortere perioder må spærres i begge retninger mellem Bov (afkørsel 75) og Kliplev (afkørsel 73).  Lukningen sker i timerne mellem kl. 22 og 05 den 5., 6., 7. og 9. september. Årsagen er, at Energinet skal hænge ledninger op imellem to nye master, der står på hver sin side af motorvejen.

Sidst i oktober vil der igen blive behov for kortvarige lukninger af motorvejen mellem Bov og Kliplev, idet Energinet skal sætte ledninger på to andre master, der står på hver sin side af motorvejen.

Vejdirektoratet henviser trafikanterne til en omkørsel.