Ribe - Esbjerg

Ribe-Lykkegaard/Esbjerg

TRYK PÅ KORTET, HVIS DU VIL SE ET DETALJERET KORT MED FORSLAGET TIL KABLERNES LINJEFØRING. 

KORTET ER DEN 5. MAJ 2021 OPDATERET MED DE ÆNDRINGER, DER ER KOMMET EFTER 1. LODSEJERBESØG. DET ER TILLIGE DENNE LINJEFØRING, DER SENDES TIL MILJØSTYRELSENS VVM-SCREENINGSAFGØRELSE.

 

Den 25 km lange 150 kilovolt luftledning mellem transformerstationerne i Ribe og Esbjerg erstattes med et kabel i jorden.

Da ledningen ikke kan undværes i den daglige drift af elsystemet, fjernes den først, når kablet er lagt og sat i drift. Planen er, at nedtagningen sker i 2023.

Kablets placering
Energinet planlægger at placere kablet langs med den eksisterende luftledning, hvor det er muligt.

Hvis du bliver påvirket af projektet
Hvis Energinet planlægger at lægge kablet i din jord og/eller du lægger jord til luftledningen, vil vi kontakte dig, når Miljøstyrelsen har behandlet projektet. Vi forventer, at det bliver i løbet af 2021.  

Tidsplan for projektet

Tidsplan

Klik på billedet for at få det forstørret

Hør Energinets medarbejdere fortælle om projektet

Hvad går projektet ud på. Hør Martin Hinrichsen fortælle.

HVORDAN INDGÅR VI AFTALER MED LODSEJERNE. HØR ANDERS PRÆST ANDERSEN FORTÆLLE.

Hvordan lægger vi kabler og fjerner luftledninger. Hør Peter Nyeland Handberg fortælle.

Kontakt