Nyt 132 kV elkabel mellem Bellahøj Koblingsstation i København og Lindevang Transformerstation på Frederiksberg

Vi fremtidssikrer det 132 kV elkabel, som ligger mellem Bellahøj Koblingsstation i København og Lindevang Transformerstation på Frederiksberg. Det gør vi, fordi kablet trænger til at blive udskiftet - og fordi vi er i gang med en generel forstærkning af elforsyningen til Københavnsområdet. Byen vokser, de fossile kraftværker udfases og vi elektrificerer i højere og højere grad - til glæde for den grønne omstilling.

BAGGRUND FOR ANLÆGSARBEJDET

I takt med at flere og flere flytter til Storkøbenhavn, og vi samtidig udfaser de fossile kraftværker for at hjælpe den grønne omstilling på vej ved at elektrificere, har vi brug for at fremtidssikre elforsyningen ved at udskifte de udtjente elkabler. Fra Bellahøj Koblingsstation i København til Lindevang transformerstation på Frederiksberg ligger der et 132kV elkabel, som blev lagt i 70'erne - nu skal det erstattes af et nyt.

Omtrentlig tidsplan

Anlægsarbejdet er afsluttet. Selve kablet forventes idriftsat marts 2023.

Selve anlægsarbejdet

Vi har udført anlægsarbejdet med stor hensynstagen til at både beboere og trafikanter i nærområdet. Hvor det er muligt, har vi valgt at underbore, i stedet for at grave, for derved at genere vores omgivelser så lidt som muligt. Med underboring kommer vi nemlig hurtigere igennem og retableringen er mindre omfattende (Se evt. illustration af underboring nedenfor). Desværre kan vi dog ikke helt undgå støj og pladsgener, når vi laver anlægsarbejde. Dette projekt har en mailadresse, som du er meget velkommen til at skrive til, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet. Skriv til: kbh-el@energinet.dk

Underboring

underboring

Start

Slut

02.05.2022

30.12.2022

Projektinformation

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Københavnsområdet

Forventes i drift

Projektleder

Businesscasen

Anlægsprojektet er en del af en større, samlet plan for udbygning og udskiftning af højspændingsnettet i Storkøbenhavn. Vi planlægger at udskifte 4 strækninger med 132kV elkabler.

Businesscasen, som er den analyse, der danner baggrund for Energinets investeringsgrundlag, kan læses her i en offentlig udgave

 

Informationsmøder

Æblevej og Grøndalsvej

Informationsmøde vedrørende Æblevej blev afholdt den 17. marts. Informationsmøde vedrørende Grøndalsvej blev afholdt den 16. marts. Husk, at I altid kan stille opfølgende spørgsmål til kbh-el@energinet.dk