Nyt 132 kV elkabel mellem Amagerværket i København og Glentegården højspændingsstation i Gentofte - samt ny højspændingsstation på Nordhavn

Strækningerne der indgår i dette projekt ses ovenfor.

Baggrund

For at sikre den mest effektive energiforsyning af området omkring Nordhavnen, som står overfor et stort øget energiforbrug i forbindelse med både boliger, erhverv og en krydstogtterminal, er der brug for at etablere en ny højspændingsstation i Nordhavn - en station, som har fået navnet: Oceankaj. 

Stationen skal forsynes af et 132kV elkabel fra Glentegården højspændingsstation i Gentofte samt et 132kV elkabel fra Amagerværket i København.

Den nye station og de nye kabler vil desuden øge forsyningssikkerheden i København.

Det elkabel som i dag forbinder Glentegården og Amagerværket er ved at være udtjent og vil blive afviklet.

TIDSPLAN

Tidsplanen for projektet er under udarbejdelse.

SELVE ANLÆGSARBEJDET

Den strækning som kablet skal følge er valgt med stor hensynstagen til at både beboere og trafikanter i nærområdet vil blive generet mindst muligt. Der skal lægges 11 km elkablet på land, og her har vi valgt at underbore, i stedet for at grave, for derved at genere vores omgivelser så lidt som muligt. Med underboring kommer vi nemlig hurtigere igennem og retableringen er mindre omfattende (Se evt. illustration af underboring nedenfor). Desværre kan vi dog ikke helt undgå støj og pladsgener, når vi laver anlægsarbejde. Dette projekt har en mailadresse, som du er meget velkommen til at skrive til, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til projektet. Skriv til: kbh-el@energinet.dk

Underboring

underboring

Projektinformation

Forventes i drift