Kongernes Nordsjælland - Et forskønnelsesprojekt

Forskønnelsesprojektet Kongernes Nordsjælland

Ved Nationalpark Kongernes Nordsjælland, vest for Helsingør, er der i dag en dobbelt 400 kV luftledning, som passerer gennem en del af nationalparken. 

Nu skal masterne ned og erstattes af kabler. Projektet gennemføres for at imødekomme de politiske ønsker fra den såkaldte PSO-aftalen fra 2017 og bliver udført med henblik på at  forskønne landskabet, så det fremstår mere harmonisk.(Læs mere om de politiske retningslinjer i forbindelse med udbygning af transmissionsnettet under faktaboksen) 

Forskønnelsen af området består i at tage masterne ned og erstatte dem med kabler i strækningen mellem Kvistgård og Skibstrupgård. Kablerne lægges først, af hensyn til forsyningssikkerheden, og herefter fjernes luftledningerne. Strækningen som er på cirka 11 km er valgt, fordi luftledningerne her krydser Nationalparken flere steder, samt ligger i nærhed af Natura 2000 områder. En fjernelse af luftledningerne vil på denne strækning bidrage til en generel forskønnelse i forhold til både natur, landskab og kulturhistorie.  

I samme område findes to parallelgående 132 kV luftledninger, der går fra Stasevang til Teglstrupgaard. De ledninger skal også erstattes af kabler i nær fremtid, så også denne nye kabelstrækning vil bidrage til både at styrke forsyningssikkerheden, men også sikre områdets generelle forskønnelse.

 

OMTRENTLIG TIDSPLAN

Vi forbereder projektet, herunder også afklaring af hvor kablerne skal ligge, i 2022/2023. Selve anlægsarbejdet med at lægge kablerne i jorden forventes at have opstart i løbet af foråret 2026 og vare cirka 6 måneder. Når kablet er sat i drift, begynder vi arbejdet med at tage 400 kV luftledningerne ned.


Start

Slut

30.04.2022

30.10.2027

skriv eller ring, hvis du har spørgsmål til projektet

Læs mere om de politiske retningslinjer i forbindelse med udbygning af transmissionsnettet

Politiske rammer

Projektinformation

Projekttype

Forskønnelser i transmissionsnettet

Projektstatus

?

Godkendt

Region

Nordsjælland

Godkendende instans

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Forventes i drift