Lille Torup - Vedligehold af gaslager

Gas Storage Denmarks (GSD) projekt med vedligeholdelse af gaslageret i Lille Torup er stoppet midlertidigt, idet Natur- og Miljøklagenævnet har ophævet myndighedernes tilladelse til udledning af fortyndet saltvand fra kavernerne.

GSD fik myndighedernes tilladelse til, i forbindelse med nødvendigt vedligehold og udskiftning af rør og ventiler, at udlede fortyndet saltvand fra de underjordiske kaverner (hulrum). Det var efter samme procedure, som da kavernerne blev skabt. Tilladelsen blev givet efter et pilotprojekt, hvor udledningskravene blev skærpet.

Natur- og Miljøklagenævnet besluttede dog efterfølgende i 2016 at ophæve myndighedernes tilladelse til udledning af fortyndet brine (saltvand) fra kavernerne, og GSD arbejder derfor på at finde alternative metoder til at tømme kavernen for de ca. 500 millioner liter saltmættet vand.

Alle tænkelige løsninger overvejes og studeres, men indtil videre har der ikke vist sig nogen løsninger, som er lige til at gå til. De løsninger, der arbejdes videre på, er mere krævende både teknisk, juridisk og økonomisk end den hidtil anvendte.

Uanset hvilken løsning, som vælges, vil der gå en årrække, før kavernen er tømt og igen kan anvendes til at sikre den billigst mulige gas til de danske forbrugere. Den berørte kaverne udgør dog kun ca. 6% af GSDs samlede lagerkapacitet, så i mellemtiden er de øvrige 6 kaverner på gaslageret i Lille Torup og gaslageret i Stenlille på Sjælland klar til at levere høj forsyningssikkerhed på gaslagerydelser til alle GSDs kunder.

Se alle tilladelser og afgørelser i boksen til højre.

 

kontakt