Nyt 150 kV jordkabel mellem Herning Sydvest og Videbæk

Energinet skal etablere et nyt 150 KV jordkabelanlæg mellem højspændingsstationerne ved Herning Sydvest og Videbæk.

Energinet begynder i vinteren 2022/2023 at udarbejde et forslag til placering af det nye kabelanlæg og skal i den forbindelse besigtige udvalgte lokationer indenfor projektområdet.
De relevante lodsejere er kontaktet.

Energinet holdt informationsmøde onsdag den 29. marts 2023 ved Vorgod-Barde Hallen for berørte lodsejere. Her præsenterede Energinet projektet, fortalte om vores forslag til linjeføring, og hvordan anlægsarbejdet kommer til at foregå.

Kabellægningen forventes at gå i gang i august 2024.

Linjeføring fra Herning Sydvest til Videbæk

Klik på illustrationen for at se et mere detaljeret kort. 

Hvad betyder projektet for mig som lodsejer?

Energinet forsøger altid at vælge en linjeføring for vores projekter, der tager størst muligt hensyn til natur og miljø, bebyggelse, by- og erhvervsudvikling, anden infrastruktur med mere. Samtidig skal vi tage anlægstekniske hensyn og minimere omkostningerne for forbrugerne.

Hvis projektet berører din ejendom, vil Energinet forsøge at lave en aftale med dig om placering af elkablet på din ejendom. Som lodsejer vil du modtage erstatning for den begrænsning, som et elkabel medfører på din jord. Desuden får du erstatning for afgrødetab, strukturskader på jorden og midlertidige ulemper i forbindelse med anlægsarbejdet.

Du vil som lodsejer blive kontaktet af vores lodsejerforhandler, som vil aftale et møde med dig. Her kan I sammen gennemgå planer på din ejendom, og lodsejerforhandleren kan få information om særlige forhold.

Du kan læse mere om, hvordan vi anlægger elkabler i jorden og se en video om, hvordan arbejdet foregår her

Og du kan læse mere om, hvordan vi indgår aftaler, og hvad du kan få i erstatning her

kontakt