Øresund: Udskiftning 400 kV-kabler

Energinet undersøger muligheden for at udskifte 400 kV-kabler mellem Danmark og Sverige, da de er ved at have udtjent deres tekniske levetid.

Trace ml DK og SE

Baggrund for projektet

Energinet ejer og driver i samarbejde med svenske Kraftnät de fire øresundsforbindelser, der forbinder Sjælland og det sydlige Sverige i form af to 400kV-forbindelser og to 132kV-forbindelser.

Øresundsforbindelserne medfører væsentlige handelsgevinster i form af lavere priser for forbrugerne og samtidig generer forbindelsen store flaskehalsindtægter for Energinet. Yderligere bidrager forbindelserne til at opretholde en høj forsyningssikkerhed - særligt for Sjælland.

Det ene 400 kV-system, System 1, som er ejet af Svenska Kraftnät, blev reinvesteret i 2020, mens det andet 400kV-system, system 2 som er ejet af Energinet, er tæt på at have opbrugt dets tekniske levetid. Kablerne blev lagt for 37 år siden, med en forventet levetid på 40 år.

De nye kabler er planlagt til at blive lagt  omtrent samme sted, hvor de nuværende kabler ligger (Men nøjagtig samme placering kan ikke bruges, da de nuværende kabler skal være i drift helt ind til de nye kabler er klar til at overtage).

Tidsplan

En tidsplan er endnu ikke tilgængelig, men hvis projektet får etableringsopstart i starten af 2023, kan kablerne forventes at være idriftsat ultimo 2026.

Status

Der er foretaget enkelte undersøgelser af havbunden i det potentielle område.

  

Projektinformation

Region

Nordsjælland

Kontakt