Udvidelse af Lille Torup Gaslager

Gas Storage Denmark, som ejer og driver Lille Torup Gaslager, arbejder med planer om at omdanne to af kavernerne til opbevaring af brint og én kaverne til opbevaring af trykluft.

Gaslageret i Lille Torup


I Lille Torup Gaslager opbevares naturgas i kaverner – hulrum i undergrunden.

Gaslageret råder over syv kaverner. Gas Storage Denmark, som ejer og driver Lille Torup Gaslager, arbejder med planer om at omdanne to af kavernerne til opbevaring af brint og én kaverne til opbevaring af trykluft.

Brint ventes at komme til at spille en vigtig rolle i fremtidens grønne energisystem. Vi skal have rigtig mange solceller og vindmøller, hvis vi skal dække Danmarks totale elforbrug med grøn strøm. Med tiden vil det betyde, at vi i perioder får mere vedvarende energi, end vi umiddelbart kan bruge.

Grøn strøm kan omdannes til brint
Grøn strøm kan ved hjælp af elektrolyse omdannes til brint, som kan bruges direkte eller omdannes tilbage til strøm. Det sikrer, at vi også har grøn strøm, når solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser. Det kan også være med til at forhindre, at vindmøllerne tvinges til at stå stille, når det blæser. Alt i alt kan brint være med til at sikre forsyningssikkerheden og stabiliteten i det danske elsystem.

Lille Torup kan blive et knudepunkt for fremtidens grønne el- og brintsystem, fordi den unikke undergrund kan bruges til lagring af brint.I forbindelse med ombygning af kavernerne skal overfladeanlægget i Lille Torup udvides. Der skal bygges et anlæg til behandling af brint. Anlægget kommer til at ligne det eksisterende anlæg ved gaslageret. Det kommer til at ligge i umiddelbar nærhed af det eksisterende overfladeanlæg. Gas Storage Denmark har endnu ikke besluttet præcist, hvor anlægget skal placeres.

Kavernerne
Den ene kaverne til brint vil blive udbudt på almindelige markedsvilkår til kunder, som kan købe sig ind i brintlageret. Den anden kaverne til brint er allerede afsat til Green Hydrogen Hub (GHH).

I GHH samarbejder Gas Storage Denmark med to private virksomheder, Corre Energy og Eurowind Energy, om et stort lager til produktion af grøn el.

Den trykluft, der skal lagres i den tredje kaverne, skal Corre Energy bruge for at omdanne brint til grøn strøm. Corre Energy planlægger at bygge et tryklufts-anlæg tæt ved gaslageret i Lille Torup. Det kaldes også CAES, hvor CAES står for Compressed Air Energy Storage.

FORELØBIG, OVERORDNET TIDSPLAN
2023 Forberedende fase/designfase
2024 og 2025 Gas Storage Denmark ansøger om nødvendige tilladelser og godkendelser
2026-2028 Anlægsfase
Slutningen af 2028/begyndelsen af 2029 Idriftsættelse

kontakt

Green Hydrogen Hub

På hjemmesiden Green Hydrogen Hub kan du læse mere om samarbejdet mellem Gas Storage Denmark, Corre Energy og Eurowind Energy

Infrastruktur til brint

Energinet, der driver det danske gastransmissionssystem, får sammen med Evida en nøglerolle i fremtidens brintsystem. De to selskaber skal etablere, eje og drive brintinfrastrukturen i Danmark.

En politisk aftale fra maj 2023 giver Energinet ansvaret for at forbinde brintinfrastruktur over grænser og etablere forbindelsen til brintlagre. Evida bliver ansvarlig for at forbinde indenlandske brintproducenter og -forbrugere.

Læs mere:

Politisk aftale: Første skridt på rejsen mod fremtidens brintsystem

Håndtering af brine fra kavernerne

Som en del af projektet med ombygning af kavernerne samarbejder Gas Storage Denmark med myndighederne om at finde en varig løsning på håndtering af brine. Brine er mættet saltvand, som stammer fra udskylning af kavernerne i de underjordiske salthorste. Tidligere har Gas Storage Denmark haft tilladelse til – på særlige vilkår – at udlede brine fra kavernerne i forbindelse med nødvendigt vedligehold og udskiftning af rør og ventiler. Tilladelsen blev dog ophævet af Natur- og Miljøklagenævnet i 2016, og siden har lageret haft en udfordring med en brinefyldt kaverne.