ARTIKLER OG RESULTATER FRA UDVIKLINGSPROJEKTET DANPAC

Nedenfor kan du se og downloade nogle af de videnskabelige artikler, der er udgivet inden for de to overordnede spor i udviklingsprojektet DANPAC: elsystem og elkomponent.

Andre kan ikke downloades direkte, da disse er udgivet igennem forlag, som kræver brugerbetaling (kan tilkøbes ved at følge linkene).

Udviklingsprojektet løber frem til sommeren 2023. Du kan læse mere om baggrunden for forskning i kabellægning her, hvor du også finder mere information om de to overordnede udviklingsspor.

Kontakt gerne Joachim Niemann-Larsen på jal@energinet.dk, hvis du vil høre mere om udviklingsprojektet og vores resultater.

ELSYSTEMSPOR

Fokus på mitigering

Dette område omfatter udvikling af metoder til afhjælpning af elektrisk støj i eltransmissionsnettet, foranlediget af kabellægning og anvendelse af forbrugs- og produktionsanlæg baseret på effektelektronik. Dette inkluderer udarbejdelse af en guideline for design af passive filtre. Fokusområdet omfatter desuden optimering af metoder for anvendelse af fasttilsluttede reaktorer til kompensering af reaktiv effekt genereret af kabelanlæg. Herunder finder du artikler og forskningsresultater.

 

Videnskabelige artikler År Forfatter Download paper
Forventet OPEX- og CAPEX-besparelse ved øget fasttilkoblet kompenseringsgrad af kabelsystemer 2022 Skovgaard, C. L.,
Energinet
 
Application of pre-insertion resistors for zero-miss mitigation as a techno-economical alternative to Energinet's current reactive power compensation practice 2022 Skovgaard, C. L.,
Energinet
 

Design Algorithm of Harmonic Filters in a Meshed Transmission Grid with Distributed Harmonic Emission Sources – Eastern Danish Transmission Grid Case Study

 

2022

Akhmatov, V.
Wind & Solar

 

This paper (presentation file) was presented at the 21st Wind & Solar Integration Workshop and published in the workshop’s proceedings”. 

Download paper

Notater År Forfatter Download paper
Filter design guideline 2023 Jakobsen, T, Energinet  

Hurtige og langsomme overspændinger

Dette område omfatter undersøgelser af, om øget kabellægning på 132 kV- og 150 kV-niveau kan forårsage resonansfænomener, som kan anslås af koblinger af 400 kV-udstyr og forårsage koblingsoverspændinger (SFO) eller temporære overspændinger (TOV) i eltransmissionsnettet. Her finder du relevante notater.

 

Videnskabelige artikler År Forfatter Virksomhed
Insulation Coordination Guideline within Energinet 2023 Skovgaard, C. L. Energinet
Transferred overvoltages through 400 kV transformers 2022 Bose, A Energinet
Determination of Impedance Screening Values for Identifying Risk of Temporary Overvoltages Considering Sympathetic Inrush of Transformers 2022 Nielsen, T. N Energinet

Metoder til analyse af harmonisk støj

Dette område omfatter udvikling af en empirisk baseret analysemetode gældende for et formasket transmissionsnet til identifikation af harmonisk forstærkning forårsaget af anvendelse af kabler, herunder løsningsdesign for effektiv mitigering.

 

Videnskabelige artikler År Forfatter Download paper
Analysis of Harmonic Propagation in Meshed Power Systems using Standing Waves 2022

Bukh, B. S.

CIGRE

 
Analysis of Harmonic Propagation in Power Systems Using Standing Waves 2022

Bukh, B. S.

IEEE

 
Harmonic Distortion Prediction Method for a Meshed Transmission Grid with Distributed Harmonic Emission Sources – Eastern Danish Transmission Grid Case Study 2022

Akhmatov, V.,

Wind & Solar  

This paper (presentation file) was presented at the 21st Wind & Solar Integration Workshop and published in the workshop’s proceedings.

Download paper

Methods and results of harmonic simulation assessment of a reconstructed meshed transmission grid with distributed harmonic emission sources 2021

Akhmatov, V.

Wind & Solar Integration Workshop and IEEE

 
Development of a Harmonic Analysis Model for a Meshed Transmission Grid with Multiple Harmonic Emission Sources 2020

Akhmatov, V.

Wind & Solar Integration Workshop 

 

ELKOMPONENTSPOR

Kortlægning af påvirkning af kabeltilbehør

Dette område omfatter kortlægning af evt. øgede vedligeholdelsesforanstaltninger og -omkostninger ved en øge kabellægning. Forskningen omfatter om der forekommer øgede driftstab ved serieforbindelse af et søkabelanlæg med et landkabelanlæg, hvor uhensigtsmæssigt inducerede strømme i førstnævnte kan skabe udfordringer for sidstnævnte - og om kabeltilbehør kan påvirkes negativt efter mange års nedgravning, fx elektrisk beskyttelse af kablers metalliske skærme, hvilket i sidste ende vil kunne resultere i forhøjede driftstab.

 

Notater År Forfatter Virksomhed
Kortlægning af skærmstrømme ved serieforbundet land- og søkabel 2022 Niemann-Larsen, J. Energinet
Notat vedr. påvirkning af kabeltilbehør er under udarbejdelse  Udkommer medio 2023    

Termisk påvirkning af kabeltilbehør

Dette område fokuserer på termisk påvirkning af kabelanlæg har til formål at kortlægge, om kabler installeret i rør, herunder i byområder og ved krydsninger, dimensioneres korrekt, hvor der er et fokus på, om varmeveksling med omsluttende luft inde i rørene repræsenteres korrekt i simuleringer af overføringsevner, herunder den naturlige konvektion, der måtte opstå.

 

Hvis konventionelle beregnings- og simuleringsmetoder er for konservative, kan dette resultere i en forringet udnyttelse af berørte kabelanlæg.

 


Internt notat er under udarbejdelse og forventes udgivet medio 2023.

Kontakt os