Sådan bliver du hørt

Som nabo eller lodsejer bliver du inddraget flere gange undervejs

 

Når Energinet planlægger en ny elforbindelse, bliver de borgere, der kan blive påvirket af de tekniske anlæg, inddraget i planlægningen. Det sker dels i forbindelse med, at Energinet udarbejder forslag til elforbindelsens linjeføring, dels i forbindelse med Miljøstyrelsens behandling af projektet. 

Energinets dialog med borgerne

I September 2019 fremlagde Energinet et forslag om linjeføring og inviterede borgerne til dialogmøder for at få kommentarer og ønsker til ændringer. Det gjorde vi for at få fastlagt en linjeføring, der tager så mange hensyn til beboerne i området som muligt. 

På baggrund af ønskerne udarbejdede Energinet et nyt forslag til linjeføring, som borgerne igen fik mulighed for at kommentere, inden Energinet udarbejdede det endelige forslag. 

Det endelige forslag indgår i Miljøkonsekvensrapporten, som Energinet i december 2022 har sendt til Miljøstyrelsen. Når myndighedsbehandlingen er afsluttet udsender styrelserne information herom.

Miljøstyrelsens og Bolig- og Planstyrelsens høringer

Før Plan- og landdistriktsstyrelsen kan udstede et landsplansdirektiv (plangrundlag) og Miljøstyrelsen kan give en paragraf-25 tilladelse (VVM tilladelse) til projektet, skal der holdes to offentlige høringer. Her kan alle sende kommentarer til styrelserne. 

Den første høring - som kaldes første offentlighedsfase eller idéfasen - fandt sted i 2018. Her indsamlede Miljøstyrelsen ideer og bemærkninger til Energinets projekt. I forbindelse med offentlighedsfasen inviterede Energinet til borgermøder. 

Den anden offentlige høring forventes afviklet i starten af 2023 (nærmere besked følger snarest muligt). Her vil borgere, andre myndigheder m.fl. have mulighed for at kommentere på Energinets miljøkonsekvensrapport, samt myndighedernes udkast til tilladelse.

Energinet afholder informationsmøder om projektet i henholdsvis Ribe og Løgumkloster. Dato, tid og sted vil blive meldt ud snarest muligt. 

Alle er velkommen!

Når 2 offentlige høring er slut, beslutter Miljøstyrelsen om, og på hvilke vilkår, der kan gives tilladelse til projektet.


Når linjeføringen ligger fast

Lodsejer
Bliver en del af den nye elforbindelse placeret på din jord, får du besøg af en repræsentant fra Energinet, når 2. offentlighedsfase er afsluttet, og bemærkningerne behandlet. Vi kommer to gange - den første gang for at høre om dine eventuelt konkrete justeringsønsker og at drøfte den endelig placering af master eller kabler på din jord. Anden gang viser vi den endelige placering, præsenterer den beregnede erstatning og - hvis det er muligt - indgår vi en frivillig aftale med dig om placering af anlægget samt erstatningens størrelse.

Før vi går i gang med selve anlægsarbejdet, kommer vi igen på besøg for at informere dig om arbejdet på din ejendom og tale om adgangsveje og lignende. 

Nabo
Bliver den nye luftledning placeret mindre end 280 meter fra din bolig, får du besøg af Energinet, når linjeføringen er fastlagt. Du vil også få besøg af en ejendomsmægler, som vil vurdere handelsværdien af din bolig. Vurderingen er sammen med afstanden til ledningen grundlaget for beregningen af, hvor meget du skal have i erstatning.