Overordnet tidsplan for projektet

Energinet arbejder efter denne overordnede tidsplan

Tidsplan for Miljøkonsekvensrapport, Landsplandirektiv, samt 8 ugers høring er som følger: 

   Endrup - Idomlund  Endrup - Grænsen 
 2. offentlighedsfase  30.juni - 15. september 2022

 14. februar - 18.april 2023

 §25-tilladelse  9. februar 2023  12. juni 2023
 Opstart af lodsejerforhandlinger  December 2022  Juni 2023
 Opstart af anlægsarbejde stationer  Februar 2023  Juni 2023
 Opstart af anlægsarbejde ledninger  August 2023  November 2023
 Idriftsættelse

 3. kv. 2024 Endrup - Stovstrup 

 3. kv. 2025 Stovstrup - Idomlund 

 1. kvartal 2025

 

Få besked i din indbakke, når der er nyt om projektet

Tilmeld opdateringer for Endrup-Idomlund

Tillmeld opdateringer for Endrup-Grænsen