Sådan kompenserer vi naboer til nye luftledninger

Energinet yder erstatning til ejerne af boliger, der ligger tæt på en nyetableret luftledning. Erstatningen gives for at kompensere for forringelsen af boligens værdi som følge af ledningen.

Selv om Energinet så vidt muligt undgår at etablere nye luftledninger meget tæt på boliger, kan det ikke altid undgås, at luftledningerne kommer tæt på boliger. Ejer du en bolig eller erhvervsejendom tæt på en nyetableret luftledning uden at eje den jord, luftledningen passerer, kan du være berettiget til såkaldt nærføringserstatning.

For stuehuse til landbrugsejendomme og andre beboelsesejendomme er nærføringserstatningen baseret på en aftale, som er indgået mellem SEGES (Landbrug & Fødevarer), Green Power Denmark og Energinet – ”Landsaftalen” kaldes den i daglig tale

Principper for nærføringserstatning til boligejere

Nærføringserstatning, boliger

Tilbud om overtagelse af bolig

Hvis en ny 400 kilovolt luftledning placeres nærmere end 80 meter fra din bolig (målt fra den nærmeste ledning), har du mulighed for at tage imod et købstilbud fra Energinet i stedet for at få udbetalt erstatning. For at give dig de bedste muligheder for at vurdere, i hvilket omfang luftledningen påvirker dig, gælder købstilbuddet i et år efter, at luftledningen er sat i drift.

Sådan får du nærføringserstatning

Hvis du kan få nærføringserstatning eller er berettiget til et købstilbud, kontakter Energinet dig, når den præcise linjeføring er fastlagt. Du skal altså ikke søge om erstatning.
Erstatningen udbetales senest 4 uger efter, at vi har meddelt dig, hvad du får i erstatning.

Hvis erstatningsbeløbet er over 75.000 kr., skal de kreditinstitutter, der har pant i ejendommen, give samtykke til, at du kan få udbetalt erstatningen.