Landsaftale for el- og fiberanlæg på landbrugsjord

Landsaftalen er en aftale om standardiserede principper og takster for erstatning for elanlæg,
der anbringes på eller i landbrugsjord. Aftalen danner grundlag, når Energinet indgår aftaler med lodsejere.

Landsaftale for el

Energinet ønsker at indgå en aftale med de grundejere, som bliver berørt af vores elanlæg. Aftalerne tager udgangspunkt i en landsaftale, som er indgået mellem SEGES (Landbrug & Fødevarer), Green Power Danmark (tidligere Dansk Energi) og Energinet. Landsaftalen indeholder standardiserede principper og takster for erstatning for elanlæg, der anbringes på eller i landbrugsjord. Taksterne reguleres én gang årligt.

Du kan læse eller downloade landsaftalen for 2024 her