Nettilslutning af havmølleparker

Energinet bygger, ejer og driver de anlæg, som fører energien fra de store havmølleparker ind til elnettet på land

Se videoen "Vind i stikkontakten" om, hvordan vi tilslutter havmølleparker til elnettet:

 

Igangværende projekter

Nettilslutning af Horns Rev 3 Havmøllepark - gå til projektside

Nettilslutning af Kriegers Flak Havmøllepark - gå til projektside

Afsluttede projekter 

Nettilslutning af Anholt Havmøllepark

 •Offshore transformerstation, som opsamler strømmen fra havmøllerne og sætter denne elektriske spænding op fra møllernes 33 kV til 220 kV.
•220 kV søkabel på ca. 25 km, som fører strømmen i land ved Grenå
•Kabelstation Grenå, som forbinder sø- og landkabel og regulerer den elektriske spænding
•220 kV landkabel fra Grenaa til transformerstationen i Trige, ca. 59 km.
•Til forsyning af Anholt er der installeret et 27 km langt 33 kV kabel fra offshore transformerplatformen til øen. På Anholt er der etableret et 33/15 kV station samt tilslutning til øens 15 kV net.

Nettilslutningsanlæggene blev idriftsat i juni 2012 og forsyningen til Anholt i december 2014.

Nettilslutning af Horns Rev 1 Havmøllepark

•Offshore transformerstation, som opsamler strømmen fra havmøllerne og sætter denne elektriske spænding op fra møllernes 33 kV til 150 kV.
•150 kV søkabel, som fører strømmen i land
•Kabelstation, som forbinder sø- og landkabel og regulerer den elektriske spænding
•150 kV landkabel til Vestjyske Nets transformerstation i Karlsgaarde ved Varde

Nettilslutningsanlæggene blev sat i drift i 2002

Nettilslutning af Horns Rev 2 Havmøllepark

•Offshore transformerstation, som opsamler strømmen fra havmøllerne og sætter denne elektriske spænding op fra møllernes 33 kV til 150 kV.
•150 kV søkabel på 42 km, som fører strømmen i land
•Kabelstation, som forbinder sø- og landkabel og regulerer den elektriske spæn-ding
•150 kV landkabel til transformerstationen i Endrup nord for Esbjerg.

Nettilslutningsanlæggene blev sat i drift i 2009

Nettilslutning af Nysted / Rødsand 1 Havmøllepark

•Offshore transformerstation, som opsamler strømmen fra havmøllerne og sætter denne elektriske spænding op fra møllernes 33 kV til 132 kV.
•132 kV søkabel på ca. 10 km, som fører strømmen i land
•132 kV landkabel til transformerstationen i Radsted  på Lolland.

Nettilslutningsanlæggene blev sat i drift i 2003 og er bygget af SEAS-NVE. Energinet.dk overtog anlæggene i 2012 i forbindelse med overtagelsen af de regionale net.

Nettilslutning af Rødsand 2 Havmøllepark

•Offshore transformerstation, som opsamler strømmen fra havmøllerne og sætter denne elektriske spænding op fra møllernes 33 kV til 132 kV.
•132 kV søkabel på ca. 9 km, som fører strømmen i land
•132 kV landkabel til transformerstationen i Radsted  på Lolland.

Nettilslutningsanlæggene blev sat i drift i 2010.