Business Case for 132-150 kV-kabelhandlingsplan 2014-2018

De 11 projekter udgør ca. en fjerdedel af den samlede 132-150 kV-kabelhandlingsplan

Hent rapport

Projektet gennemføres som følge af Kabelhandlingsplan 2013 og er inddelt i 11 delprojekter, som samlet set omfatter: 

  • Etablering af 236 km 132-150 kV-kabelanlæg
  • Nedtagning af 338 system-km 132-150 kV-luftledning
  • Reaktiv kompensering af kablerne udføres med syv reaktorer
  • Ombygninger og tilpasninger på eksisterende 132-150 kV-stationer, så kabelanlæggene og den reaktive kompensering kan tilsluttes
  • Ny 132 kV-station i Herstedgård med to 132/10 kV-transformere
  • Nødvendige, mindre levetidsforlængelser i ca. 205 km 132-150 kV-luftledninger, hvor nedtagningstidspunktet er udskudt til efter 2020.

Delprojekterne forventes idriftsat i perioden 2017-2018, så alle luftledninger kan være nedtaget medio 2019, hvor projektet afsluttes.

Følgende fire projekter er blevet annulleret og gennemføres ikke som følge af en politisk aftale fra d. 17. november 2016, hvor kabelhandlingsplanen blev tilpasset:

  1. 150 kV Bredkær-Nibstrup
  2. 150 kV Esbjerg partiel
  3. 150 kV Mesballe-Trige
  4. 132 kV Næstved partiel