Business Case for COBRAcable

En elektrisk forbindelse mellem Holland og Danmark på 700 MW

Hent rapport

 

Formålet med COBRAcable er at forbedre sammenhængen med det europæiske transmissionsnet ved at øge udvekslingen af overskydende vindenergi med nabolandene og styrke infrastrukturen, forsyningssikkerheden og markedet. 

Energinet tilstræber at basere forbindelsen på en ny ensretterteknologi kaldet Voltage Source Converter (VSC), der kan give en mulighed for tilslutning af nye havmølleparker til kablet. COBRAcable kan dermed blive det første skridt på vejen mod etableringen af et transmissionsnet i Nordsøen, som kan understøtte vindkraftudbygningen og styrke det europæiske transmissionsnet. 

Jævnstrømskablet designes til et spændingsniveau på 320 kV og en overføringskapacitet på 700 MW. Det svarer nogenlunde til, hvad to nyere kraftværker kan producere.