Business Case for ny elforbindelse mellem Sønderjylland og Tyskland

Energinet.dk erstatter 40 km højspændingsledninger med en 30 km lang luftledning mellem Kassø ved Aabenraa og Frøslev ved den dansk-tyske grænse. Sammen med udbygninger i Tyskland vil det øge import- og eksportkapaciteten med omkring 60 pct.

Hent rapport

 

Energinet er i gang med at bygge nye ”elektriske motorveje” til Danmarks nabolande og at udbygge eksisterende elforbindelser. Forbedret elektrisk sammenkobling mellem landene i Europa er afgørende for en effektiv grøn omstilling af energisystemerne. For jo bedre energien kan deles mellem lande, og markedskræfterne bringes i spil, desto lavere bliver den samlede energiregning

Udbygninger i Tyskland

Udbygningen af elforbindelsen over den dansk-tyske grænse sker i samarbejde med TenneT TSO GmbH, som ejer og driver eltransmissionsnettet i en stor del af Tyskland. 

Besøg TenneT's hjemmeside her.

I Tyskland er TenneT i gang med at udbygge højspændingsnettet fra den danske grænse til Dollern syd for Elben. Højspændingslinjen på i alt 165 km kobler den store produktion af vedvarende energi i Danmark og Slesvig-Holsten sammen med de mange elforbrugere i Hamborg og længere nede i Tyskland. Den tyske udbygning ventes færdig i 2019.

Udbygninger i Danmark

Energinet har allerede udbygget det jyske eltransmissionsnet fra Kassø til Tjele ved Viborg. Udbygningen blev færdig i 2014. Desuden er der etableret en ny elforbindelse mellem Jylland og Norge – Skagerrak 4 -, som blev taget i brug i slutningen af 2014. Med den kommende udbygning til Tyskland og de tyske udbygninger forbedres forbindelserne mellem det vind- og vandbaserede energisystem i Norden og energisystemet i Sydeuropa, der i stigende grad er præget af solenergi.  

Elforbindelsens kapacitet

Udbygningen af elforbindelsen vil forøge transportkapaciteten mellem de to lande til 2500 MW. I dag kan der sendes op til 1500 MW i nordgående retning og 1780 MW i sydgående retning. 

Project of Common Interest

Den dansk-tyske højspændingsforbindelse står på EU’s liste over vigtige infra-strukturprojekter, der bidrager til sammenkoblingen af de europæiske elnet, de såkaldte Projects of Common Interest (PCI).

Læs mere om PCI her.