Business Case for opgraderingen af 400 kV-forbindelsen Kassø-Tjele

Energinet har bygget en ny og stærkere 400 kilovolt forbindelse mellem Kassø ved Aabenraa og Tjele ved Viborg til erstatning for den eksisterende forbindelse

Hent rapport

 

Første mast blev rejst i Kassø i februar 2012. Den sidste mast blev rejst i juli 2014. Forbindelsen er løbende blevet idriftsat stykke for stykke. Den første strækning blev sat i drift i 2012. Hele anlægget stod færdig i november 2014, og det blev sat i drift den 28. november.

Den nye forbindelse er bygget langs den eksisterende masterække.

Hvorfor ny højspændingsforbindelse

Højspændingsledningen mellem Kassø og Tjele er en af de vitale transportveje i det danske elsystem. Der er to vigtige grunde til, at samfundet har behov for en ny og stærkere elforbindelse mellem Kassø og Tjele:

  1. Nødvendig når der kommer mere vindkraft
    Forbindelsen er et vigtigt grundlag for, at Danmark kan virkeliggøre sin ambitiøse klimapolitik og en større del af elektriciteten kan produceres med vedvarende energi, især vindkraft.

    For når en stor del af elproduktionen er afhængig af, hvor meget det blæser, skal Energinet sørge for, at der er alternativer, når vindmøllerne står stille, eller de producerer mere strøm, end vi bruger i Danmark.Sammen med elektriske forbindelser til Norge, Sverige, Tyskland og evt. også Holland skal den nye ledning sikre, at Danmark kan importere strøm fra nabolandene, når det ikke blæser. Ligeså skal ledningen også bruges til at eksportere strøm i de perioder, hvor elforbruget er mindre end vindkraftproduktionen.
  2. Kabellægning af net på lavere spænding
    En ny og stærkere ”rygrad” i det jyske elsystem er også en forudsætning i den kabelhandlingsplan, som er aftalt mellem de regionale transmissionsselskaber og Energinet.

Kabelhandlingsplanen angiver, hvordan højspændingsledningerne på lavere spændingsniveau kan lægges i jorden.