Business Case for Vestkysten og Viking Link

Vestkystforbindelsen er en 1000 MW elforbindelse og Viking Link er en 1400 MW elforbindelse, der begge forventes idriftsat inden udgangen af 2022.

Hent rapport

 

Energinet har planer om at etablere et kabel mellem Jylland og det sydlige England på 1400 MW samt en forbindelse mellem Danmark og Tyskland på den jyske vestkyst, der øger den samlede kapacitet på den dansk-tyske grænse fra 2500 MW til 3500 MW.

De to projekter behandles i samme business case, da de er gensidigt afhængige af hinanden. Etableringen af Vestkystforbindelsen muliggør et intensiveret driftssamarbejde mellem Energinet og tyske TenneT TSO GmbH, som fokuserer på mere effektiv udnyttelse af produktionskapacitet mellem Danmark og Tyskland. Dette er en vigtig forudsætning for, at Viking Link kan etableres med en kapacitet på 1400 MW.