defintioner af projektstatus

Energinets anlægsprojekter kategorises efter projektstatus

Energinets anlægsprojekter kategoriseres efter projektstatus, som enten kan være i drift, godkendt, planlagt eller muligt.

 De fire typer defineres således:

 • I drift
  Anlægsprojekt, som er taget i brug inden for det seneste år. Datoen er udtryk for tidspunktet for idriftsættelse af anlægget og ikke for økonomisk afslutning af projektet, som typisk ligger senere.
 • Godkendt
  Anlægsprojekt, som har fået alle relevante investeringsgodkendelser, og som realiseres, når der er indhentet tilladelser fra planmyndigheder.
 • Planlagt
  Anlægsprojekt, som er besluttet i Energinet, men som endnu ikke er investeringsgodkendt af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
 •  Muligt
  Anlægsprojekt, som er en del af den langsigtede planlægning af el- eller gasnettet, men som endnu ikke er besluttet i Energinet.

 

Energinets anlægsprojekter

Energinet udbygger løbende det danske el- og gasnet for at kunne opretholde en høj forsyningssikkerhed og indpasse mere vedvarende energi i systemerne.

Gå til liste over anlægsprojekter

kontakt