Sådan kan du blive hørt og følge et projekt

Energinet ønsker en åben og konstruktiv dialog med de mange borgere, der bliver påvirket af vores anlægsprojekter.

Direkte kontakt og borgermøder

Hvis du som lodsejer/grundejer kan blive direkte berørt af et af vores projekter, vil vi altid kontakte dig personligt og aftale det videre forløb. Derudover inviterer vi i mange tilfælde til åbne borgermøder eller ”åbent hus”-arrangementer i lokalområdet for at fortælle om vores projekter. Det kan være i forbindelse med anlæggelsen af et nyt elkabel, en ny luftledning eller opførelsen af en ny transformerstation.

Officielle høringer

Hvis Miljøstyrelsen skal lave miljøvurdering af et anlægsprojekt (det hed tidligere VVM) vil der være to officielle høringer, hvor du som borger kan blive hørt og komme med input. I forbindelse med høringerne inviterer Energinet til borgermøder.

Borgermøde

Følg et anlægsprojekt

Du har også mulighed for at læse nyheder fra de større anlægsprojekter her på vores hjemmeside, så du kan følge processen.

Du er velkommen med spørgsmål

Har du spørgsmål om et af vores anlægsprojekter, er du altid velkommen til at kontakte os. På de større anlægsprojekter finder du en kontaktperson på projektets side, og ellers kan du altid henvende dig til Energinets hovednummer 70 10 22 44, så finder vi den rette kontakt til dig.

Energinets anlægsprojekter

Energinet udbygger løbende det danske el- og gasnet for at kunne opretholde en høj forsyningssikkerhed og indpasse mere vedvarende energi i systemerne.

Gå til liste over anlægsprojekter