Energiøer

Energiøer i Danmark

Danmark er på vej med to energiøer og skruer op for meget mere grøn energi fra havvind. Energinet udvikler og driver de elanlæg og kabler, som skal sætte strøm til en grønnere hverdag for millioner af europæere.

Energiø Bornholm

Energiø Bornholm

Planlægning af landanlæg på Bornholm og Sjælland er i gang

Energiø Nordsøen

Energiø Nordsøen

Energiø Nordsøen er den største af de to planlagte energiøer.

Forundersøgelser

Forundersøgelser

Vi sætter fokus på natur og miljø forud for etablering af energiøerne

Øbisserne

Øbisserne

Mød folkene bag energiøerne

Meget mere energi fra havvind

Folketinget har besluttet at sætte gang i arbejdet med at bygge to energiøer i Danmark - Energiø Nordsøen og Energiø Bornholm. Energiø Bornholm skal levere 3 GW, og Energiø Nordsøen skal levere 3 GW i 2033 og minimum 10 GW i 2040.

Én ø - flere forbindelser: Med energiøer kan strømmen fra mange havmølleparker samles og føres direkte fra energiøen til flere lande. Det er nyt, for indtil nu har man bygget efter devisen én havvindmøllepark med én strømforbindelse til ét land.  

Flere konstruktionstyper: En kunstigt skabt energiø vil  kunne anlægges som en opfyldt sand-ø, som stålplatforme eller som en inddæmmet ø med sænkekasser af beton eller stål, der fyldes op med fx stenmateriale. I efteråret 2023 har Energinet bidraget til analyser, som skal vise, om Energiø Nordsøen kan etableres på et fundament af flere store platforme og ikke, som hidtil planlagt på en kunstig ø. Formålet er at finde en løsning, som er billigere og mindre risikabel for staten. Energiøen i Østersøen udnytter en allerede eksisterende ø, nemlig Bornholm, som samlingssted for strømmen.  

Brint og grønne brændsler: Overskydende grøn strøm fra de to energiøer kan omdannes til brint og klimaneutrale brændsler, som kan bruges i fly, skibe og i den tunge industri (såkaldt Power-to-X).

Kontakt

Energinets rolle

Forberedende undersøgelser: Energinet har ansvar for at udføre de forberedende miljø- og havbundsundersøgelser.

Elkabler til andre lande: Energinet har ansvar for at udvikle og drive elkabler mellem Danmark, energiøerne og andre lande.  

Systemansvar: Energinet har ansvar for, at grøn energi fra energiøerne forbindes og integreres med energisystemet på land.

Læs Energinets business case for Energiø Bornholms elinfrastruktur. Den giver interesserede et billede af den samfundsøkonomiske værdi af energiøens elinfrastruktur og den foretrukne løsning. 

Energiøer - grøn energi til flere lande

Energiøer skal forbindes til flere lande

Indtil nu har hvert land i Europa udbygget havvind hver for sig. Med energiøerne ændrer det sig. Men det tager mere end et par dage at bygge en elforbindelse mellem to lande og en energiø.

I videoen udfolder Direktør for Energiøer i Energinet, Hanne Storm Edlefsen, de gode grunde til, at det tager noget tid.