Energiø Nordsøen

Energiø Nordsøen er den største af to danske planlagte energiøer, der skal sætte strøm til et grønnere Europa. 

Ca. 100 km ud for Thorsminde bygger Danmark den største af to energiøer. Energiø Nordsøen kommer til at være et opsamlingspunkt langt ude på havet, hvor strøm fra havvindmølleparker samles, omformes til jævnstrøm og med søkabler fordeles videre til flere af de omkringliggende lande. I efteråret 2023 har Energinet bidraget til analyser, som skal vise, om Energiø Nordsøen kan etableres på et fundament af flere store platforme og ikke, som hidtil planlagt på en kunstig ø. Formålet er at finde en løsning, som er billigere og mindre risikabel for staten.

Læs mere om Energinets analysearbejde med platformsløsning  

Én ø - energi til flere lande
Energiø Nordsøen forbindes til Danmark på den jyske vestkyst ved Gammelgab i Varde Kommune og kobles på det jyske elnet via et anlæg i Revsing i Vejen Kommune. 

Energiøen skal også forbindes til Belgien og gøres klar til, at flere andre lande i Europa kan koble sig på. I 2033 skal øen levere 3 GW, som svarer til 3 mio. husstandes årlige strømforbrug. Frem mod 2040 skal øen udbygges yderligere til 10 GW.

For at kunne sende strøm over lange afstande er det nødvendigt at bruge jævnstrøm. Vekselstrøm fra havvindmøllerne skal derfor omformes til jævnstrøm på Energiø Nordsøen, før den sendes til Danmark og andre samarbejdslande. På land omformes strømmen til vekselstrøm igen, før den sendes ud i det nationale elnet. Det betyder anlæg både på øen og fastlandet. 

I 2023 indledte Energinet arbejdet med planlægning, dialog og undersøgelser til den lovpligtige udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporter for de enkelte anlæg på land (højspændingsstation, omformeranlæg og kabler). 

To energiøer på vej - en i Nordsøen og på Bornholm. 

Energiøer blæser liv i politiske ambitioner om grøn energi fra havvind 
Et flertal i Folketinget har besluttet at etablere to energiøer i Danmark (Klimaaftale for energi og industri mv., juni 2020). Den ene ø er Bornholm. Den anden placeres i Nordsøen. Energinet er bygherre for de el tekniske anlæg og kabler, som skal sende strøm fra havvindmøller til Danmark og vores nabolande. Frem mod etablering udvikler og planlægger Energinet tekniske løsninger og forbereder indkøb af anlæg og kabler

TritonLink: Forbindelse til et grønnere Europa 
Energinet samarbejder med den belgiske transmissions system operatør (TSO), Elia Group, om TritonLink - en fælles forbindelse mellem Danmark og Belgien via den danske Energiø Nordsøen og den belgiske Princess Elisabeth Island.  

Læs mere om TritonLink 

Kontakt

Nyheder om energiøer

Læs nyheder om energiøer

Se også: politiske aftaler og planer for Energiø Nordsøen

Læs mere om de politiske aftaler, planer og dialog med markedet på Energistyrelsen (ENS.dk)

 

Se også: Miljøvurdering af plan for program Energiø Nordsøen

På et online møde den 6. september 2022 fortalte Energistyrelsen og Energinet om den planlagte miljøvurdering af plan for program Energiø Nordsøen og høringsmuligheder senere i processen.

Se onlinemødet og læs mere om miljøvurderinger for Energiø Nordsøen 

Se også: Samarbejdsaftale om forbindelse fra Energiø Nordsøen til Tyskland

Energinet og Amprion GmbH har givet hinanden håndslag på at undersøge muligheden for en ny elforbindelse mellem Tyskland og Danmark. Forbindelsen skal sende overskydende energi fra Energiø Nordsøen direkte ind i de centrale områder i Tyskland. 

Læs mere om samarbejdsaftalen mellem Energinet og Amprion Gmbh