TritonLink

TritonLink er en ny forbindelse mellem Danmark og Belgien via de to landes energiøer.

Danmark og Belgien er på vej med hver sin energiø i Nordsøen, og nu planlægger de to lande en forbindelse via de to øer; den danske Energiø Nordsøen og belgiske Princess Elisabeth Island.

TritonLink bliver et sammenkoblet elnet i Nordsøen, der skal sikre meget mere grøn strøm fra havvind til Europa. Forbindelsen har derfor to funktioner: at forbinde begge landes net og forbinde havvindmølleparker direkte til fastlandet – både i Danmark og Belgien.

Med sine 1000 km fra fastlandet i Danmark via energiøerne til fastlandet i Belgien bliver TritonLink verdens første langdistance-hybridforbindelse mellem to energiøer.  

Med TritonLink tager de to landes TSO’er Elia Group (BE) og Energinet (DK) i samarbejde med involverede samarbejdspartnere et stort og innovativt skridt i udviklingen af fremtidens grønne energisystem, som også vil bane vej for andre offshore energiprojekter i fremtiden.

TritonLink: Forbindelse til et grønnere Europa 
TritonLink bidrager til den grønne omstilling i Europa med strøm fra havvind i Nordsøen. Elia Group og Energinet har derfor i 2022 ansøgt ENTSO-e's TYNDP om, at TritonLink bliver et PCI-projekt (projekter af fælles europæisk interesse).

Plan for TritonLink
TritonLink er lige nu i undersøgelsesfasen. Forbindelsen forventes klar i 2031/2032.

  • 2020-2021: Forberedende undersøgelser
  • 2021: Memorandum of Agreement (MoA) mellem Belgien og Danmark
  • 2022-2026: Tekniske undersøgelser, tilladelses- og udbudsproces
  • 2026-2027: Byggefasen starter
  • 2031-2032: Strøm i TritonLink  

Energi fra havvind i det europæiske energisystem

Med The European Green Deal skruer Europa op for grøn energi fra havvind for at blive det første klimaneutrale kontinent i 2050.  På baggrund af den usikkerhed, som Ruslands invasion af Ukraine har skabt på det globale energimarked har den europæiske kommission præsenteret REPowerEU planen, der skal accelerere den grønne udvikling. Med TritonLink får Europa en direkte forbindelse til enorme mængder af grøn energi fra havvind i Nordsøen, som er nødvendig for at komme i mål.